Rewolucja w kontaktach przedsiębiorców z KRS-em

14.03.2018 Publikacje

Z dniem 15 marca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady komunikowania się z Krajowym Rejestrem Sądowym. Jest to początek daleko idących zmian, które mają ułatwić życie przedsiębiorców… i urzędników.

Digitalizacja sprawozdań finansowych składanych do KRS

Od 15 marca 2018 r., przedsiębiorcy będą musieli przesyłać sprawozdania finansowe za pośrednictwem systemu informatycznego wyłącznie w formie elektronicznej. Takie sprawozdania będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

W praktyce więc sprawozdania finansowe będą powstawały w dotychczasowy sposób (czyli mówiąc wprost – na papierze), lecz ich przekazywanie właściwym organom będzie następowało wyłącznie w formie elektronicznej (nie opublikowano dotychczas wytycznych co do formatu pliku), za pośrednictwem specjalnego serwisu internetowego dostępnego z poziomu strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Na razie serwis jeszcze nie działa, trwają prace nad jego uruchomieniem.

Od 1 października 2018 r. powyższe „zasady gry” ulegną dalszym zmianom. Od tej daty przedsiębiorcy będą przekazywać sprawozdania finansowe nie w formie skanu, lecz pliku elektronicznego sporządzonego zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (w odpowiednim, nie znanym jeszcze, formacie).

 Zniesienie obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych

Wprowadzenie standardu elektronicznych sprawozdań finansowych ułatwi przedsiębiorcom zarejestrowanym w KRS późniejsze rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Po zamieszczeniu w systemie informatycznym sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania przedsiębiorców rzeczone sprawozdania mają być przesyłane bez udziału przedsiębiorcy do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Takie rozwiązanie zniesie ciążący na przedsiębiorcach obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS i – osobno – do organów skarbowych.

Harmonogram czynności

Zaproponowane zmiany nie modyfikują terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych, a dotyczą wyłącznie formy dokumentu. Harmonogram czynności dotyczących  sprawozdań finansowych wygląda następująco:

rewolucja

kontakt:

Aldona Pietrzak
wspólnik, radca prawny

a.pietrzak@gessel.pl

Michał Boryczka
managing associate, radca prawny

m.boryczka@gessel.pl

Maciej Boryczko
managing associate, radca prawny

m.boryczko@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!