Dawid Marciniak jest autorem artykułu "Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki kapitałowej", który ukazał się w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2019). 

Przedmiotem artykułu jest omówienie zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych nowelizacją, która weszła w życie 1.03.2019 r. w zakresie reprezentacji biernej spółki kapitałowej w przypadku składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu. Jako tło dla przedmiotowej regulacji omówiony został dotychczasowy stan prawny, wynikający z uchwały Sądu Najwyższego (III CZP 89/15) oraz problemy z niego wynikające. Autor przedstawia również problemy mogące się pojawić w procesie wykładni i stosowania przepisów wprowadzonych nowelizacją, proponując rozstrzygnięcie dających się zidentyfikować przypadków mogących rodzić wątpliwości. Zaproponowane zostają także zmiany de lege ferenda.

Całość publikacji dostępna jest za pośrednictwem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Dawid Marciniak
d.marciniak@gessel.pl