Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki kapitałowej

08.01.2020 Publikacje

Dawid Marciniak jest autorem artykułu „Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki kapitałowej”, który ukazał się w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2019). 

Przedmiotem artykułu jest omówienie zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych nowelizacją, która weszła w życie 1.03.2019 r. w zakresie reprezentacji biernej spółki kapitałowej w przypadku składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu. Jako tło dla przedmiotowej regulacji omówiony został dotychczasowy stan prawny, wynikający z uchwały Sądu Najwyższego (III CZP 89/15) oraz problemy z niego wynikające. Autor przedstawia również problemy mogące się pojawić w procesie wykładni i stosowania przepisów wprowadzonych nowelizacją, proponując rozstrzygnięcie dających się zidentyfikować przypadków mogących rodzić wątpliwości. Zaproponowane zostają także zmiany de lege ferenda.

Całość publikacji dostępna jest za pośrednictwem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Dawid Marciniak
d.marciniak@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!