Rola sądów w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

14.05.2021 Publikacje

Maja Frontczak, starszy prawnik, adwokat, oraz Łukasz Ostas, prawnik, są autorami artykułu „Role of courts in addressing the climate crisis” („Rola sądów w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego”), który ukazał się w najnowszym wydaniu Magazynu Contact Online, wydawanego przez BPCC – Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (British Polish Chamber of Commerce). 

Opisując wybrane postępowania sądowe z Niemiec, Francji i Australii autorzy prezentują różne podejścia do ochrony klimatu w oparciu o krajowe instrumenty prawne. W artykule zostały również omówione sposoby ujęcia krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w angielskim oraz polskim systemie prawnym, a także najgłośniejsze sprawy klimatyczne wytoczone w obu tych krajach.

Najnowszy numer wydawanego przez British Polish Chamber of Commerce Contact Magazine Online został praktycznie w całości poświęcony kwestiom środowiskowym i tzw. zielonej transformacji (w związku ze zbliżającą się Konferencją klimatyczna ONZ – COP26)  – artykuły i wywiady w nim zawarte dają przegląd aktualnej sytuacji, a także wyzwań i możliwości, które stoją przed nami. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu

Magazyn dostępny jest TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!