Maja Frontczak, starszy prawnik, adwokat, oraz Łukasz Ostas, prawnik, są autorami artykułu "Role of courts in addressing the climate crisis" ("Rola sądów w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego"), który ukazał się w najnowszym wydaniu Magazynu Contact Online, wydawanego przez BPCC - Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (British Polish Chamber of Commerce). 

Opisując wybrane postępowania sądowe z Niemiec, Francji i Australii autorzy prezentują różne podejścia do ochrony klimatu w oparciu o krajowe instrumenty prawne. W artykule zostały również omówione sposoby ujęcia krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w angielskim oraz polskim systemie prawnym, a także najgłośniejsze sprawy klimatyczne wytoczone w obu tych krajach.

Najnowszy numer wydawanego przez British Polish Chamber of Commerce Contact Magazine Online został praktycznie w całości poświęcony kwestiom środowiskowym i tzw. zielonej transformacji (w związku ze zbliżającą się Konferencją klimatyczna ONZ - COP26)  - artykuły i wywiady w nim zawarte dają przegląd aktualnej sytuacji, a także wyzwań i możliwości, które stoją przed nami. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu

Magazyn dostępny jest TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do lektury!