Skuteczna optymalizacja podatkowa

12.12.2014 Publikacje

Współczesne prawo podatkowe cechuje się znacznym skomplikowaniem i – co jeszcze ważniejsze – skomplikowanie to pogłębia się wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, pojawianiem się nowych, wcześniej nie znanych rodzajów działalności gospodarczej, a także bardzo wyrafinowanych nowoczesnych instrumentów finansowych.

Pojedynczy przedsiębiorca, mniejsza firma, a także coraz częściej i większe przedsiębiorstwo nie są w stanie samodzielnie opanować wszystkich szczegółów lawinowo rosnącej masy nowych regulacji. Warto wspomnieć choćby na temat zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych w 2013 r. i obszerną nowelizację obu ustaw o podatkach dochodowych, dokonaną w 2014 r., w tym szczególnie wprowadzenie trudnych regulacji dotyczących tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), o licznych zmianach w zakresie podatku VAT i jego rozliczania już nie mówiąc. Tym samym więc rośnie znaczenie profesjonalnego doradztwa podatkowego i to zarówno w odniesieniu do tego bieżącego, jak i w stosunku do bardziej zaawansowanych usług w zakresie tzw. optymalizacji podatkowej, czyli w pełni zgodnego z prawem zmniejszania obciążeń podatkowych podatnika. Profesjonalny doradca, dysponujący wiedzą i, co bardzo ważne, praktycznym doświadczeniem w zawodowym świadczeniu tego rodzaju usług, będzie zawsze bardziej skuteczny i efektywny, niż sam podatnik albo nawet jego wewnętrzny zespół doradców jedynie incydentalnie zajmujący się optymalizacją podatkową.

Międzynarodowe korzyści

Efektywne uniknięcie lub istotne obniżenie opodatkowania zysków kapitałowych, dywidend, odsetek lub należności licencyjnych może nastąpić m.in. poprzez skonstruowanie transgranicznej struktury holdingowej i wykorzystanie sieci zawartych przez Polskę bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu. Tutaj nadal prym wiodą struktury obejmujące kapitałowe i osobowe spółki cypryjskie, luksemburskie lub maltańskie. W przypadku osób fizycznych alternatywną opcją może być przeniesienie rezydencji podatkowej do bardziej przyjaznej jurysdykcji. W tym zakresie wyróżnia się Szwajcaria, gdzie możliwe jest zawarcie z władzami niektórych kantonów indywidualnej umowy dotyczącej warunków opodatkowania danej osoby oraz Monako, gdzie nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto znane są zalety np. Malty i Portugalii, gdzie dochody ze źródeł zagranicznych pod pewnymi warunkami są zwolnione z opodatkowania. Ważne jest, aby wybrana jurysdykcja była stroną bilateralnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu zawartej z Polską, gdyż wtedy, zgodnie z typowymi postanowieniami takiej umowy, ewentualne zyski kapitałowe z tytułu sprzedaży np. akcji lub udziałów w polskich spółkach będą opodatkowane jedynie w tym państwie. W międzynarodowym planowaniu dla osób fizycznych wykorzystuje się również jurysdykcje oferujące tzw. prywatne fundacje rodzinne lub trusty, czyli masy majątkowe, które mimo że nie mają właściciela, to jednak mają określonych beneficjentów, na rzecz których dokonują okresowych wypłat. Obie formy, tj. prywatne fundacje i trusty, mają też jedną wspólną cechę – są zazwyczaj ulokowane w politycznie i ekonomicznie bezpiecznej i stabilnej jurysdykcji, a więc oferują bardzo cenny walor – bezpieczeństwo ulokowanych aktywów.

Istotny element 

We wszystkich przypadkach optymalizacji podatkowej istotnym elementem jest porównanie ewentualnych korzyści podatkowych do kosztów uzyskania tych korzyści. Niewątpliwie dla budowania skomplikowanych transgranicznych struktur podatkowych nie miałoby uzasadnienia dla niewielkich kwot oszczędności, ale niekiedy optymalizacja może być uzyskana przy niewielkim nakładzie kosztów, gdy profesjonalny doradca dokona analizy aktualnej sytuacji podatnika i zasad jego działalności, a następnie zaproponuje rozwiązania obniżające obciążenia fiskalne.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys