Sprawowanie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez osobę oddelegowaną z innej spółki z grupy kapitałowej nie stanowi przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń

15.09.2015 Publikacje

Na tej podstawie organy podatkowe zwykły orzekać, że nieodpłatnym świadczeniem jest m.in. otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki, wypłacenie przez spółkę dywidendy z opóźnieniem, czy właśnie pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. W konsekwencji z wymienionymi zdarzeniami wiązały powstanie obowiązku podatkowego.

W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu, czy członka rady nadzorczej bez wynagrodzenia, organy respektowały dotychczas jeden wyjątek i przyjmowały, że nie stanowi nieodpłatnego świadczenia wykonywanie funkcji członka zarządu przez wspólnika spółki. Świadczenia wspólnika posiada w tym przypadku swój ekwiwalent w postaci dywidendy lub wzrostu wartości spółki.

Ostatnio organy podatkowe zaczęły przyjmować także, że nie stanowi nieodpłatnego świadczenia sprawowanie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez osobę, która została oddelegowana do wykonywania funkcji członka zarządu przez podmiot sprawujący kontrolę nad spółką. W tym wypadku, podmiot kontrolujący w celu zachowania swoich wpływów na działalność spółki kontrolowanej, angażuje swoje zasoby i oddelegowuje zatrudnionego pracownika do objęcia funkcji członka zarządu w podmiocie kontrolowanym. W zamian za to uzyskuje korzyści w postaci dywidendy lub wzrostu wartości spółki. Członek zarządu jest natomiast wynagradzany przez spółkę kontrolującą.

Nowe stanowisko organów podatkowych jest przychylne dla podatników. Duża i stale rosnąca popularność grup kapitałowych, powoduje że częste są sytuacje, gdy członkowie zarządu spółki kapitałowej są zatrudniani i wynagradzani przez inny podmiot z grupy kapitałowej. Kodeks spółek handlowych umożliwia sprawowanie funkcji członka zarządu jedynie przez osoby fizyczne. Oddelegowanie do wykonywania funkcji członka zarządu przez inny podmiot z grupy kapitałowej umożliwia zachowanie kontroli w spółce.

Kontakt: 

Leszek Koziorowski – wspólnik, radca prawny
tel. 22 318 69 03,
e-mail: l.koziorowski@gessel.pl

Inarda Bielińska– radca prawny, of Counsel
tel. 22 318 69 24,
e-mail: i.bielinska@gessel.pl15

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys