Tarcza finansowa: Zatrudnienie z końca grudnia decyduje o statusie firmy

06.05.2020 Publikacje

Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje stan zatrudnienia decydujący o tym, czy wnioskodawca jest mikro, małą czy średnią firmą na ostatni dzień grudnia. W tym wypadku nie ma znaczenia polskie prawo przedsiębiorców czy unijne rozporządzenie pomocowe odnoszące się do średniorocznego zatrudnienia.

Firmy, które chcą wnioskować o pomoc z tarczy finansowej, od poniedziałku najczęściej pytają w mailach do redakcji, jak mają ustalać stan zatrudnienia, który decyduje o tym, czy spełniają warunki dla mikro, małej lub średniej firmy. Regulamin bowiem raz mówi o dacie 31 grudnia 2019 r, a raz odsyła do wytycznych z unijnego rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (tzw. rozporządzenie pomocowe). A tam stan zatrudnienia nie odnosi się do konkretnej daty. (…)

Rozbieżności w dokumentach programowych, czyli skąd wziął się problem

 • Zgodnie z par. 1 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm:

  mikroprzedsiębiorca oznacza beneficjenta, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz (ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

 • mały i średni przedsiębiorca (MŚP) oznacza beneficjenta, który (a) zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50 mln euro, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43 mln euro.

W par. 10 regulaminu, który określa warunki programowe, nie ma już ani słowa o sposobie ustalania zatrudnienia na potrzeby określenia statusu przedsiębiorstwa. Jego punkt 7 mówi jedynie, że szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w załączniku I rozporządzenia pomocowego. Tak samo wskazują odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (z ang. Q&A) opublikowane na stronie PFR. Tyle, że we wspomnianym załączniku do unijnego rozporządzenia nie ma mowy o zatrudnieniu na konkretny dzień.

Co mówi unijne rozporządzenie

– Art. 4 załącznika mówi, że do określania liczby personelu wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub spadło poniżej nich, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych – wyjaśnia Julia Trzmielewska, starszy prawnik w kancelarii GESSEL.

Przedsiębiorcy zaczęli więc pytać w mailach do Prawo.pl, jak mają liczyć zatrudnienie, wskazując, że na infolinię PFR bardzo trudno się dodzwonić. (…)

PFR powinien doprecyzować swoje dokumenty

Prawnicy nie mają wątpliwości, że tak nie powinno być, a dokumenty, przynajmniej programowe powinny być ze sobą spójne. – To wszystko sprawia, że wydaje się, że dokumenty programowe powinny zostać zrewidowane – uważa Julia Trzmielewska. – Przedsiębiorcy nie powinni mieć bowiem wątpliwości dla kogo adresowane jest wsparcie z PFR. Tym bardziej, że zgodnie z umową o udzielenie wsparcia PFR może wydać decyzję o zwrocie udzielonego wsparcia w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie należy do sektora MŚP, a jest dużym przedsiębiorcą – podkreśla mec. Trzmielewska. (…)

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm, realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju, która ruszyła w środę 29 kwietnia o godz. 18. cieszy się ogromnym powodzeniem. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju odpowiedzialny za jej realizację już 26,9 tys. firm przyznano pomoc w łącznej wysokości 5,58 mld zł. Z tego 4,08 mld jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, a 1,5 mld zł dla mikro. (…)

Jak liczyć pracowników do określenia statusu firmy:

 1. Wlicza się zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2019 r. z kodem – 0110, 0111, 0125, 0126, w tym przebywających na urlopie bezpłatnym oraz przebywających na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym.
 2. Nie wlicza się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 3. Pracowników przelicza się na etaty przez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części). Jeśli pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób. (…)

Jak liczyć pracowników do wyliczenia kwoty subwencji

 1. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy (zgłoszona do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126)
 2. Pracownikiem jest osoba współpracująca z pracodawcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję
 3. Przy wyliczania stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy należy brać pod uwagę osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami – 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211
  W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
 4. Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na umowie zlecenia).
  Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

Uwaga! Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze w górę, np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika, należy wpisać cyfrę 4.

Pełna treść artykułu dostępna jest na www.prawo.pl

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!