Czy istniejące porozumienia międzynarodowe sprzyjają walce z kryzysem klimatycznym ? Jak postrzegać ustalenia traktatów mające chronić interesy inwestorów energetycznych w kontekście zmian polityki klimatycznej ? Czy Traktat Karty Energetycznej może przeszkodzić czy pomóc w zielonej transformacji ?

Serdecznie zapraszamy to zapoznania się z kolejną publikacją z cyklu „GESSEL for Climate”.

Tym razem Łukasz Ostas skupił się na Traktacie Karty Energetycznej w kontekście korzyści i zagrożeń dla sygnatariuszy dokumentu pod kątem zielonej transformacji energetycznej.

POBIERZ PUBLIKACJĘ