Rozpatrując wniosek Podatnika Izba Skarbowa w Warszawie zgodziła się, że w takiej sytuacji (gdy osoba, która sprzedaje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej) nie dochodzi do wniesienia aportu i koszty ustala się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Mimo to, jej zdaniem, kosztem będzie nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej. Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, gdzie zdefiniowane są koszty.

Sprawa trafiła do sądu.

- Zgodnie z definicją kosztów trzeba uwzględnić wszystkie wydatki. Decyduje więc wartość księgowa w momencie przekształcenia – powiedziała reprezentująca podatnika Inarda Bielińska, radca prawny z kancelarii Gessel.

Wyjaśniła, że wzrost majątku spółki jawnej był wynikiem prowadzenia przez nią działalności od daty sporządzenia planu przekształcenia do wpisu spółki z o.o. do rejestru. W tym czasie wspólnicy na bieżąco płacili podatek. Dlatego wydatkiem na nabycie udziałów jest odpowiednia część majątku spółki z dnia przekształcenia.

Sąd zgodził się z tymi argumentami i uchylił interpretację. Wskazał, że należy wziąć pod uwagę wartość bilansową spółki z dnia przekształcenia (sygn. III SA/Wa 1465/09).