Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w wypadku ponownego rozpoznania sprawy

15.04.2016 Publikacje

Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sąduUSUs.jpg polubownego w wypadku ponownego rozpoznania sprawy [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, CH Beck 2016.

Rozprawa prawnicza mec. Gessel „Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy” opublikowana została w ramach księgi jubileuszowej „Usus Magister Est Optimus: Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi” , która powstała w związku z 75 urodzinami Profesora Andrzeja Kubasa.

W ramach swojej rozprawy prawniczej, mec. Gessel analizuje wpływ orzeczenia o uchyleniu wyroku arbitrażowego na postrzeganie kwestii bezstronności arbitra oraz kwestię czy po uchyleniu wyroku arbitrażowego powinien zostać powołany nowy zespół orzekający lub czy orzekać może dotychczasowy trybunał arbitrażowy.

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!