Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w wypadku ponownego rozpoznania sprawy

15.04.2016 Publikacje

Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sąduUSUs.jpg polubownego w wypadku ponownego rozpoznania sprawy [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, CH Beck 2016.

Rozprawa prawnicza mec. Gessel „Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy” opublikowana została w ramach księgi jubileuszowej „Usus Magister Est Optimus: Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi” , która powstała w związku z 75 urodzinami Profesora Andrzeja Kubasa.

W ramach swojej rozprawy prawniczej, mec. Gessel analizuje wpływ orzeczenia o uchyleniu wyroku arbitrażowego na postrzeganie kwestii bezstronności arbitra oraz kwestię czy po uchyleniu wyroku arbitrażowego powinien zostać powołany nowy zespół orzekający lub czy orzekać może dotychczasowy trybunał arbitrażowy.

Mogą Cię zainteresować

17.07.2024

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ? Zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów jest badane jako możliwa fuz...

Publikacje
Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys