Upomnienie lub nagana tylko w razie rażącego naruszenia reguł zakładowych

15.01.2009 Publikacje

Jakie kary mogą grozić pracownikom za nieprzestrzeganie reguł dotyczących właściwego stroju w pracy, w sytuacji gdy w firmie obowiązuje tzw. dress code? 
Większość pracodawców jest zainteresowana budowaniem spójnego przekazu nawiązującego do profilu prowadzonej działalności. Przekaz taki stanowi czytelny komunikat dla kontrahentów firmy o profesjonalizmie jej pracowników. Elementem tego przekazu jest tzw. dress code rozumiany jako zespół reguł, którymi powinni kierować się pracownicy, dobierając elementy stroju przeznaczonego do pracy. W pewnych sytuacjach, gdy obowiązuje jednolity ubiór, jak ma to miejsce w sieciach restauracji lub pewnych bankach, strój służbowy jest zdefiniowany przez pracodawcę, a jego noszenie nie jest kwestią wyboru, lecz obowiązku, z którym pracownik się godzi, podejmując zatrudnienie w danym miejscu. Jeszcze inną kwestią są wymogi związane z odzieżą przeznaczoną do pracy wynikające z przepisów BHP.

Są jednak inne sytuacje, gdy pracownikom komunikowane są zasady, w jaki rodzaj ubrań, o jakich fasonach i kolorach mogą się ubierać do pracy. Zasady te obejmują także określenie obuwia, akcesoriów czy też nierzadko fryzur. Co do zasady trudno jest kwestionować takie uprawnienia pracodawcy, z zastrzeżeniem jednak, iż normy w zakresie stroju mieszczą się w granicach zdrowego rozsądku, formułowane są z poszanowaniem dóbr osobistych pracowników, pozbawione są elementów, które mogłyby być uznane za dyskryminujące (na przykład zakaz noszenia spodni adresowany do kobiet). Pracodawca może określić te zasady w regulaminie pracy, którego wprowadzenie przewiduje art. 104 kodeksu pracy, może także określić je w wewnętrznej instrukcji, z którą powinni się zapoznać wszyscy pracownicy. Zbyt kazuistyczne, czy też rygorystyczne określanie tych zasad nie jest dobrą praktyką, gdyż w efekcie może doprowadzić do skutków odmiennych niż zamierzone.

Powstaje także pytanie o odpowiedzialność pracowników za nieprzestrzeganie tych zasad. Kary pieniężne nie wchodzą w grę, kodeks pracy zastrzega możliwość ich stosowania tylko w przypadkach w nim określonych (art. 108 § 2 k.p.) Inną sankcją przewidzianą w art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jakie ma pracodawca, jest możliwość stosowania kary upomnień lub nagany, sięganie jednak po te sankcje powinno być zastrzeżone dla rażących naruszeń (…)

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys