W okresie zasiłkowym umowę najlepiej rozwiązać za pomocą porozumienia stron

12.06.2009 Publikacje

Adamem Kraszewskim rozmawiała Sylwia Gortyńska 

Pracownik przebywa z na zasiłku chorobowym od 20 stycznia 2009 r. Okres zasiłkowy 182 dni wyczerpie się 20 lipca 2009 r. Pracownik złożył do ZUS wniosek o rentę 2 kwietnia 2009 r. Natomiast 29 kwietnia lekarz orzecznik przeprowadził jego bezpośrednie badanie i dokonał analizy przedstawionej dokumentacji. Ustalił częściową niezdolność do pracy aż do 20 kwietnia 2010 r. Pracodawca wypłacił zasiłek chorobowy do 30 kwietnia br. Aktualnie trwają ustalenia z oddziałem ZUS, czy wypłacany będzie zasiłek chorobowy do 20 lipca 2009 r., czy renta. Kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem? Kiedy pracodawca ma w tej sytuacji wypłacić odprawę?

Zgodnie z art. 921 § 1 kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Wypłata odprawy może zatem nastąpić dopiero po ustaniu stosunku pracy. Kwestia, kiedy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę i w jakim trybie, może zostać swobodnie uzgodniona przez strony. Warto zauważyć, iż nawet gdy z powodu choroby rozpoczętej w czasie istnienia stosunku pracy i trwającej nieprzerwanie po jego zakończeniu została pracownikowi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy w dacie późniejszej od daty rozwiązania stosunku pracy, zwłaszcza z upływem okresu pobierania przez tego pracownika zasiłku chorobowego, nie traci on uprawnień do odprawy. Pamiętać jednocześnie należy, iż w okresie, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu, pracodawca ma ograniczone możliwości rozwiązania z nim umowy o pracę (w szczególności nie może wypowiedzieć umowy o pracę). Sytuacji w tym zakresie nie zmienia ustalenie istnienia częściowej niezdolności do pracy. Jeśli strony chcą rozwiązać umowę przed upływem okresu zasiłkowego, najlepszym wyjściem może być dokonanie tego w drodze porozumienia stron, w terminie najbardziej im odpowiadającym.

Równocześnie pamiętać należy, iż zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje dopiero z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Należy zatem połączyć datę wypłaty odprawy emerytalnej z datą zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego i tym samym powstania prawa do renty.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys