Wydatki związane z emisją akcji nie mogą być kosztem podatkowym

01.02.2010 Publikacje

W wydanych dnia 10 lutego 2010 roku wyrokach (sygn. akt II FSK 1450/08 i II FSK 1465/08) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kosztem podatkowym nie mogą być wydatki związane z przygotowaniem planowanej emisji akcji. W podanych stanach faktycznych chodziłoby o takie wydatki jak: koszty przygotowania i ogłoszenia prospektu emisyjnego, wydatki na kampanie reklamowe i promocyjne, koszty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału.
Zdaniem NSA wydatki poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na to, iż wydatki takie powiązane są bezpośrednio z wpływami do spółki nie zaliczanymi do przychodów. Powyższe wynika, zdaniem NSA, z interpretacji art. 12 ust. 4 pkt. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Oba niekorzystne wyroki zostały wydane na skutek skarg kasacyjnych złożonych przez Ministra Finansów od korzystnych dla podatników wyroków WSA.

Problem opodatkowania wydatków związanych z podwyższeniem kapitału był wielokrotnie przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne na korzyść zarówno jednych, jak i drugich. Korzystne wyroki, w tym zaskarżony skargą kasacyjną Ministra Finansów wyrok WSA w Poznaniu, prezentują korzystną interpretację powołanych przepisów, w których wskazuje się, iż wydatki wynikające z czynności związanych z emisją nowych akcji lub organizacją wprowadzania ich na giełdę nie są związane z przychodami otrzymanymi na podwyższenie lub utworzenie kapitału zakładowego. Wydatki te poniesione w celu pozyskania kapitału przyczynią się do rozwinięcia i rozszerzenia działalności gospodarczej spółki, przez co będą miały wpływ na zwiększenie przychodów podlegających opodatkowaniu. Powoduje to, iż takie wydatki spełniają ustawowe wymogi kosztu uzyskania przychodu zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i tym samym powinny stanowić koszt uzyskania przychodu.

Powołane dwa wyroki NSA z 10 lutego 2010 roku wpisują się w niekorzystną
i niestety coraz bardziej dominującą aktualnie linię orzeczniczą. Trudno zgodzić się
z zaprezentowaną w wyrokach NSA interpretacją przepisów, jednak nie można zapominać o istnieniu takiej linii.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys