WZA Veno, czyli kto ma prawo głosować

13.01.2010 Publikacje

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Veno doszło do proceduralnego sporu między przewodniczącym zgromadzenia, którym był Arkadiusz Kuich, prezes Veno, a pełnomocnikiem IZNS Iława. Firma ta do niedawna kontrolowała ponad 14% akcji spółki z NewConnect.

IZNS Iława wzięła udział w WZA, mimo że 23 grudnia 2009 r. sprzedała akcje Veno. Walory Veno znajdowały się jednak na rachunku Iławy 16 dni przed datą WZA, w tzw. record date, kiedy jest ustalane, zgodnie z art. 4061 znowelizowanego kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w WZA spółki publicznej. Od 3 sierpnia 2009 r., kiedy weszły w życie znowelizowane przepisy, przestał obowiązywać wymóg blokady akcji na rachunku inwestycyjnym, a akcjonariusz, na mocy art. 4064 k.s.h., sprzedając walory, nie traci prawa do uczestnictwa w walnym (…)

– Choć pojawiają się opinie, że prawo do uczestniczenia w WZA nie oznacza automatycznego uprawnienia do wykonywania głosu, to moim zdaniem kwestii tych nie powinno się rozdzielać. W prawie anglosaskim mówi się wręcz o tzw. empty voting, opisując wszystkie rodzaje związanego z nim ryzyka. Wprowadzenie do kodeksu przez prawodawcę zapisu pozwalającego na obracanie akcjami po rejestracji było przemyślanym działaniem – uważa Leszek Koziorowski, wspólnik w Kancelarii GESSEL (…)

IZNS Iława wyklucza zaskarżanie uchwal Veno (przegłosowano podwyższenie kapitału w drodze kapitału docelowego) (…) Czy spółka miałaby prawo do zaskarżenia? – W znowelizowanym kodeksie można odnaleźć wiele nieprecyzyjnych regulacji dotyczących udziału w WZA. Nie jestem na przykład pewien stanowiska sądów wobec prób zaskarżenia uchwal WZA przez osobę, która między record date a dniem WZA zbyła akcje – uważa Koziorowski. W wypadku IZNS prawnicy wskazują, że zgodnie z art. 422. § 2 prawo wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały ma akcjonariusz, który glosował przeciwko uchwale lub bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w WZA. Przedstawiciel IZNS uczestniczył w WZA i równocześnie nie głosował, co ogranicza pole manewru spółki (…)

Błażej Dowgielski, Parkiet

Mogą Cię zainteresować

24.03.2023

Rocznik M&A 2022

W 2022 roku doradzaliśmy przy 30 transakcjach o wartości ponad 3 miliardów złotych, pokazując nasze doświadczenie i zaangażowanie w sprawy naszych klientów. Nasi prawnic...

Publikacje
Rocznik M&A 2022

07.02.2023

Przewodnik dla pracodawców: praca zdalna i kontrola trzeźwości

W wielu obszarach prawa, na zgłaszane postulaty zmian, słyszymy „nie da się bo …”. Taka też sytuacja miała miejsce w zakresie uregulowania kontroli trzeźwości i pracy zd...

Publikacje
Przewodnik dla pracodawców: praca zdalna i kontrola trzeźwości
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!