Żak ma wiedzieć, na co się pisze

28.08.2018 Publikacje

Zmiany w programie studiów nie mogą zaskakiwać – alarmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Projekt rozporządzenia w sprawie studiów przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który jest właśnie w trakcie konsultacji, przewiduje możliwość wdrożenia zmian w ich programie. Są one podzielone na dwie grapy: modyfikacje wprowadzane od nowego cyklu kształcenia oraz te wdrażane w trakcie takiego cyklu. (…)

UOKiK ma zastrzeżenia

Uwagi do projektowanych regulacji ma jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podkreśla, że chociaż rozumie konieczność dostosowania programu studiów do zmieniających się warunków, przede wszystkim należy zagwarantować studentom, by zakres zmian nie spowodował obniżenia jakości kształcenia.

Nie powinien doprowadzić też do przekształcenia profilu wybranego przez żaka kierunku w sposób, który przestanie odpowiadać jego planom zawodowym. Z tego względu przesłanki uprawniające do wprowadzania modyfikacji powinny być – zdaniem UOKiK – określone w sposób jak najbardziej precyzyjny, pozwalający na ich obiektywną weryfikację. (…)

Kto za, kto przeciw

Eksperci podzielają ocenę urzędu. (…) W podobnym tonie wypowiada się też radca prawny Bernadeta Kasztelan-Świetlik, partner w Kancelarii GESSEL. – UOKiK słusznie podkreśla, że wprowadzenie zmian uwzględniających obecny stan wiedzy jest konieczne. Jednak studenci nie mogą być nimi zaskakiwani – podkreśla. 

Zupełnie inaczej widzą to uczelnie. – Przepisy dotyczące wprowadzania zmian w programie studiów zaproponowane przez resort są zbliżone do tych, które obowiązują obecnie. Uważam, że są one skonstruowane prawidłowo. Gdyby uczelniom nie zagwarantowano takiego uprawnienia, nie można byłoby np. zmienić w trakcie roku akademickiego metody prowadzenia zajęć – wyjaśnia prof. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. (…)

Pełna treść artykułu dostępna w Dzienniku Gazecie Prawnej z dn. 28.08.2018.

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!