Zbliża się termin przekazania pierwszych sprawozdań o zatorach płatniczych

23.11.2020 Publikacje

W 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowelizacja nałożyła na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z ustalaniem terminów płatność w transakcjach handlowych. Dodatkowo na część podatników został nałożony obowiązek składania corocznych sprawozdań o stosowaniu tych terminów. W zeszłym tygodniu zostały w końcu opublikowane wzory sprawozdań o tzw. zatorach płatniczych. Pierwsze sprawozdania muszą zostać złożone do 31 stycznia 2021.

Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań

Obowiązek składania sprawozdań o zatorach płatniczych został nałożony na dużych podatników, tj.:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz
  • pozostałych podatników CIT, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR.

Zgodnie z interpretacją przepisów zaprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju, do złożenia sprawozdań o zatorach płatniczych za 2020 rok będą zobowiązane grupy kapitałowe oraz pozostali podatnicy CIT, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. Wartość 50 mln euro powinna zostać przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2019 r.

Sprawozdania powinny zostać złożone przez kierowników jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.

Termin przekazania sprawozdań

Sprawozdania o zatorach płatniczych podlegają przekazaniu w terminie do 31 stycznia każdego roku. Sprawozdania za 2020 rok powinny zostać złożone przez podatników w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Sprawozdania składane są Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii wyłącznie w formie elektronicznej wg określonego wzoru. Zakres danych podlegających przekazaniu przez podatników w sprawozdaniach został szczegółowo określony w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wzory sprawozdań zostały opublikowane w zeszłym tygodniu na stronie Biznes.gov.pl (TUTAJ).

Złożenie sprawozdań o zatorach płatniczych jest możliwe za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego lub Podpisu Kwalifikowanego. Przekazane przez podatników sprawozdania będą następnie publikowane przez Ministra Rozwoju w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niezłożenie przez podatników sprawozdań o zatorach płatniczych w terminie będzie traktowane jak wykroczenie, za które może zostać na nich nałożona kara grzywny.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze składaniem pierwszych sprawozdań o zatorach płatniczych zapraszamy do kontaktu z:

bernadeta kasztelan swietlik e1600069214459 150x150

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

wspólnik, radca prawny

b.kasztelan@gessel.pl

 

 

katarrzyna lisowska bw e1573043394368 150x150

Katarzyna Lisowska

starszy prawnik, radca prawny

k.lisowska@gessel.pl

 

Mogą Cię zainteresować

17.07.2024

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ? Zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów jest badane jako możliwa fuz...

Publikacje
Czy zatrudnienie przez Microsoft pracowników start-upów może być formą koncentracji ?

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys