Zmiana cyklu rozrachunkowego transakcji giełdowych z T + 3 na T + 2

21.07.2014 Publikacje

W dniu 6 października 2014 roku zmianie ulegnie cykl rozrachunkowy transakcji giełdowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dotychczasowy cykl rozliczeń czyli T + 3 zostanie zastąpiony rozliczeniem T + 2. Powyższe oznacza, że przejście własności instrumentów finansowych w związku z zawartymi od tego dnia transakcjami giełdowymi nastąpi nie jak dotychczas w trzecim dniu roboczym po przeprowadzeniu transakcji, ale w drugim dniu roboczym. W konsekwencji w dniu 8 października 2014 roku rozliczone zostaną transakcje zawarte zarówno w dniu 3 października 2014 roku (rozliczenie T+3), jak i 6 października 2014 roku (rozliczenie T+2).

Wprowadzane regulacje spowodują przyspieszenie rozliczania transakcji na rynku kapitałowym. Nowe zasady dotyczą zarówno rynku giełdowego jak i alternatywnego systemu obrotu.

Zmiana cyklu rozliczeniowego wynika z konieczności przystosowania polskiego prawa do prawa unijnego, w szczególności zastosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku).

Skrócenie cyklu rozrachunkowego powinno pozytywnie wpłynąć na postrzeganie rynku przez inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Akcjonariusze oraz spółki publiczne powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe zasady ze względu na procedurę zwoływania oraz odbywania walnych zgromadzeń (transakcja zakupu akcji uprawniających do udziału w walnym zgromadzeniu będzie mogła nastąpić jeden dzień później niż dotychczas), a także w związku z procedurą wypłacania dywidendy (zakup akcji w celu uzyskania uprawnienia do dywidendy będzie mógł nastąpić jeden dzień później niż dotychczas).

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!