Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą procesów udzielenia finansowania zarówno w formie kredytu, jak i w innych formach, w tym w drodze emisji obligacji lub pożyczki.

Doradzamy w projektach dotyczących udzielenia finansowania wszelkiego rodzaju, w szczególności finansowania przedsiębiorstw (corporate finance), finansowania przeznaczonego na nabycie akcji, udziałów lub aktywów innych podmiotów (acquisition finance), w tym finansowania wykupów lewarowanych (leveraged buyouts), finansowania mezzanine.

Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające, jak i uzyskujące finansowanie.

Wśród naszych klientów są krajowe i zagraniczne banki, fundusze mezzanine, inne instytucje finansowe, obligatariusze, jak również kredytobiorcy i emitenci obligacji. Zakres usług dostosowany jest każdorazowo do potrzeb klienta i specyfiki danej transakcji.

Współpracujemy z szeregiem kancelarii zagranicznych, co umożliwia nam zapewnienie pełnej obsługi procesu na zasadzie one stop shop z udziałem podmiotów prawa innego niż polskie.

  • Strukturyzowanie transakcji udzielenia finansowania lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia
  • Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej, dokumentacji pożyczek mezzanine, dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń;
  • Wskazanie ograniczeń przy pozyskaniu finansowania i ustanawianiu zabezpieczeń w świetle dokumentacji dotyczącej już udzielonego finansowania
  • Restrukturyzacja finansowania
  • Potwierdzanie podmiotom udzielającym finansowania ważności i skuteczności zawartych dokumentów oraz wydawanie opinii prawnych
  • Analiza i potwierdzenie spełniania warunków udzielonego finansowania
  • Przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności
  • Obsługa procesu rejestracji zabezpieczeń lub ich przeniesienia na inny podmiot

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Małgorzata Badowska

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Klaudia Krawiec-Guz

Marcin Iwaniak

Senior Associate

Marcin Iwaniak

Urszula Stachura

Associate

Urszula Stachura
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Asystentka prawna

+48 22 318 6901

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

News
& Insights

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wspa...

Aktualności
NEW!
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

21.09.2022

Wspieraliśmy Bank BNP Paribas w kolejnej inwestycji

Wspieraliśmy naszego wieloletniego klienta – BNP Paribas Bank Polska S.A. w inwestycji kapitałowej w spółkę Autenti sp. z o.o. Była to kolejna runda finansowania spółki,...

Case studies
Wspieraliśmy Bank BNP Paribas w kolejnej inwestycji

15.03.2022

Seminarium: „Alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału: crowdfunding, tokeny”

6 kwietnia, o godzinie 10:00, w siedzibie Kancelarii GESSEL odbędzie się seminarium „Alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału: crowdfunding, tokeny”. W spotkaniu udzia...

Aktualności
Seminarium: „Alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału: crowdfunding, tokeny”

04.06.2020

Kancelaria GESSEL doradzała PGB Holdco B.V. przy pozyskaniu finansowania

Kancelaria GESSEL miała przyjemność doradzać PGB Holdco B.V. i jej spółkom zależnym w procesie uzyskania finansowania m.in. na budowę, uruchomienie i utrzymanie licznych...

Aktualności
Kancelaria GESSEL doradzała PGB Holdco B.V. przy pozyskaniu finansowania
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel