Każda firma ma swoją specyfikę działania oraz charakterystyczne dla siebie otoczenie prawne i biznesowe. Tymczasem z roku na rok zwiększa się liczba regulacji, do których należy się stosować pod groźbą dotkliwych sankcji, nawet jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane nieumyślnie.

Prawidłowa reakcja na zmiany w prawie, przeszkolenie kadry zarządzającej i personelu, opracowanie i wdrożenie wymaganych polityk, czy nawet wybór właściwego sposobu postępowania w razie interwencji organów, są kluczowe dla bezpieczeństwa firmy.

Nasze kompetencje postanowiliśmy zebrać w ramach jednej, multidyscyplinarnej praktyki, zapewniając modularne  i dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy wsparcie w opracowaniu programów compliance, wdrożeniu procedur, szkoleniu personelu i przekazywaniu niezbędnych kompetencji kluczowej kadrze. Doradzamy na bieżąco w sprawie wyboru reakcji adekwatnych do zaistniałego zdarzenia.

Interdyscyplinarny zespół ds. compliance łączy doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin, w tym m.in.: prawa konkurencji, prawa pracy, ochrony danych osobowych, rynku kapitałowego, a także zamówień publicznych. Członkowie zespołu są nie tylko praktykami, ale również posiadają doświadczenie zdobyte podczas pracy w organach regulacyjnych. Zespół wspiera klientów w reakcji na zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe przedsiębiorstwa, w razie potrzeby łącząc siły z pozostałymi działami Kancelarii.

  • Zmniejszanie ryzyka wystąpienia naruszeń
  • Ograniczanie negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń
  • Szkolenie kadr
  • Opracowanie kodeksów postępowania i polityk antykorupcyjnych
  • Opracowanie mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing)
  • Tworzenie polityk przejrzystości i zasad współpracy oraz procedur antydyskryminacyjnych
  • Tworzenie instrukcji na wypadek zdarzeń z udziałem organów władzy publicznej (np. dawn raid)

Aby program compliance nie stanowił wyłącznie kosztu i wniósł wartość dodaną, warto zadbać, by został „uszyty na miarę”. Jeśli ma przynieść wymierne efekty, jego holistyczne opracowanie warto powierzyć profesjonalistom.

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

14. Bernadeta Kasztelan Swietlik 772x1158

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
7. Karolina Olszewska 772x1158

Karolina Olszewska

Senior Associate

Karolina Olszewska
29. Natalia Lesna 772x1158

Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Natalia Leśna
tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane doświadczenie

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel