Consumer Finance i Fintech

Doradztwo produktowe i wdrożeniowe

Skontaktuj się
tygrys
  • wsparcie w zakresie wdrażania rozwiązań opartych o model „as a service”, a także synchronizacja produktów consumer finance z pozostałymi usługami klienta
  • przygotowywanie oraz opiniowanie wzorców umów, regulaminów świadczenia usług oraz procedur wewnętrznych
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów wzorców umownych oraz procedur wewnętrznych i dokumentacji klienta, w szczególności z punktu widzenia prawa ochrony konsumentów, usług płatniczych, kredytów konsumenckich, świadczenia usługa drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych i AML
  • wdrażanie procedur sprzedażowych i reklamacyjnych
  • sporządzanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie stosowania polskich i europejskich regulacji dotyczących świadczenia usług płatniczych, kredytów konsumenckich, AML, ochrony praw konsumenckich, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych, wytycznych KNF, EBA, ESMA, UOKIK, KE, PUODO, GIIF, MF
  • doradztwo w zakresie zgodności działalności z wymogami AML, w tym przegląd posiadanych procedur AML, doradztwo w zakresie dostosowania działalności do wymogów AML wraz z opracowaniem wymaganych procedur
  • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych, umów serwisowych, umów wdrożeniowych, umów transferu praw własności intelektualnej

Sprawdź inne usługi

Doradztwo regulacyjne
Postępowania administracyjne, kontrolne i sądowe
Doradztwo podatkowe
Consumer Finance i Fintech

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Poznaj zespół
Marcin Macieszczak

Marcin Macieszczak

Partner Zarządzający
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Marcin Macieszczak
12. Michal Wielinski 772x1158

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński
6. Katarzyna Bogusz Grzeskiewicz 772x1158

Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz

Managing Associate
Radca prawny

Spory finansowe

Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz
7. Karolina Krzal Kwiatkowska 772x1158

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska
GAB 5248r 772x1158

Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Procesy sądowe | Projekty specjalne / risk & support

Anna Ziewalicz
Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Prawo korporacyjne

Monika Żulińska
DSC 2688 1 772x1158

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Prawo własności intelektualnej | RODO ochrona danych

Daria Golus
17. Marcin Iwaniak 772x1158

Marcin Iwaniak

Senior Associate

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Marcin Iwaniak
31. Pawel Kosmal 772x1158

Paweł Kosmal

Senior Associate
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Paweł Kosmal
7. Karolina Olszewska 772x1158

Karolina Olszewska

Senior Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Olszewska
10. Katarzyna Zarzycka 772x1158

Katarzyna Zarzycka

Senior Associate
Adwokat

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Zarzycka

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel