Fuzje i przejęcia

Typowy zakres usług świadczonych w transakcji M&A po stronie kupującego (buy side)

Skontaktuj się
  • Strukturyzacja:

Opracowanie, we współpracy z Klientem, optymalnej biznesowo struktury transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych konsekwencji transakcji dla kupującego, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych, lub ocena i odpowiednia modyfikacja struktury transakcji zaproponowanej kupującemu przez sprzedającego.

  • Due Diligence:

Przeprowadzenie prawnego i podatkowego audytu, które, stosownie do potrzeb, mogą obejmować zarówno całą działalność kupowanej spółki, jak i wybrany fragment takiej działalności, który wiąże się z największym ryzykiem lub jest dla klienta kluczowy, zakończone raportami typu Redflag Due Diligence czy Full Scope Due Diligence albo kombinacją obu tych modeli, ze wskazaniem ryzyk oraz rekomendacji do uwzględnienia w dokumentacji transakcyjnej.

  • Dokumentacja Transakcyjna:

Przygotowanie i negocjowanie – w zależności od specyfiki danej transakcji – projektu listu intencyjnego, term-sheet, umowy o zachowanie poufności (NDA), umowy o wyłączności, umowy inwestycyjnej (JVA), umowy opcji, umowy sprzedaży (w tym warunkowej albo przedwstępnej) akcji/udziałów/przedsiębiorstwa (SPA), umowy wspólników/akcjonariuszy (SHA) oraz przygotowanie dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia transakcji po stronie kupującego.

  • W&I Insurance

Pomoc prawna przy zaaranżowaniu i przygotowaniu polisy W&I Insurance do zawarcia przez sprzedającego lub kupującego, w tym w szczególności kontakty z brokerem ubezpieczeniowym.

  • Zgody regulacyjne (UOKIK)

Weryfikacja wymów uzyskania zgody na dokonanie koncentracji w ramach transakcji. Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji – UOKiK/Komisją Europejską.

  • Akwizycyjne finansowanie dłużne

Kompleksowa obsługa procesu finansowania transakcji akwizycyjnej, w tym negocjowanie pełnej dokumentacji kredytowej, w tym umowy kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń. Wsparcie w procesie spełniania warunków zawieszających wypłatę kredytu oraz warunków następczych.

  • Umowa rachunku escrow

Przygotowanie i negocjowanie z wybranym bankiem umowy rachunku escrow, w tym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu oświadczeń i korekty ceny.

  • Transitional Services Agreement

Przygotowanie i negocjowanie TSA dopasowanej do specyficznych okoliczności każdej transakcji.

Sprawdź inne usługi

Typowy zakres usług świadczonych w transakcji M&A po stronie sprzedającego (sell side)
Fuzje i przejęcia

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Poznaj zespół

Marcin Macieszczak

Partner Zarządzający
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Marcin Macieszczak

Maciej Kożuchowski

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo energetyczne

Maciej Kożuchowski

Michał Bochowicz

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Michał Bochowicz

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Krzysztof Jasiński

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Aleksandra Szyszko-Kamińska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Aleksandra Szyszko-Kamińska
Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Prawo korporacyjne

Monika Żulińska

dr Bartłomiej Woźniak

Managing Associate
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

dr Bartłomiej Woźniak

Michał Osowski

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Osowski

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz

Hubert Wiśniewski

Counsel
Radca prawny

Prawo energetyczne

Hubert Wiśniewski

Katarzyna Olszak

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Olszak

Diana Strzałkowska-Grad

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Diana Strzałkowska-Grad

Edyta Podgórska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Edyta Podgórska

Marcin Walczak

Associate

Fuzje i przejęcia

Marcin Walczak

Karolina Sobóla

Associate

Fuzje i przejęcia

Karolina Sobóla

Rafał Smolik

Senior Associate
Radca Prawny

Fuzje i przejęcia

Rafał Smolik

Katarzyna Zarzycka

Senior Associate
Adwokat

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Zarzycka

Majka Rucińska

Senior Associate

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Majka Rucińska

Magdalena Rzepka

Junior associate

Fuzje i przejęcia

Magdalena Rzepka

Paweł Osmólski

Junior Associate

Fuzje i przejęcia

Paweł Osmólski

Paulina Młodzianowska

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Kinga Pecyna

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Samanta Dziubek

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Dorota Majchrzak

specjalista ds. prawnych

532 561 337

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel