Fuzje i przejęcia

Typowy zakres usług świadczonych w transakcji M&A po stronie sprzedającego (sell side)

Skontaktuj się

Typowy zakres usług świadczonych przez nas w transakcji M&A po stronie sprzedającego (sell side) obejmuje wszystkie lub wybrane usługi wskazane poniżej.

 • Strukturyzacja:

Opracowanie, we współpracy z lientem, optymalnej biznesowo struktury transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych konsekwencji transakcji dla sprzedającego, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych.

 • Wsparcie przy umowach z doradcami Sprzedającego:

Pomoc prawna w negocjacjach i podpisaniu umów doradczych z doradcami zatrudnianymi na potrzeby transakcji M&A (w tym z bankami inwestycyjnymi / doradcami corporate finance).

 • Vendor Due Diligence:

Przeprowadzenie, przed rozpoczęciem procesu sprzedaży spółki/aktywów, badania prawnego vendor due diligence spółki/aktywów, którego wynikiem jest nasz raport typu Redflag podsumowujący zidentyfikowane ryzyka oraz wskazujący sposób ich ewentualnej eliminacji lub ograniczenia.

Badaniu prawnemu Vendor Due Diligence może towarzyszyć wystawienie reliance letter, potwierdzającego przyjęcie przez Kancelarię GESSEL odpowiedzialności za wyniki analizy Vendor Due Diligence wobec ostatecznego inwestora oraz podmiotu dostarczającego finansowanie na rzecz ostatecznego inwestora.

 • Virtual Data Room:

Doradztwo prawne przy przygotowaniu Virtual Data Room zawierającego informacje i dokumenty dotyczące spółki przygotowane do audytu przez doradców kupującego, obejmujące:

 • przygotowanie listy dokumentów i informacji, które powinny zostać umieszczone w Virtual Data Room;
 • weryfikacja kompletności i poufności informacji i dokumentów o charakterze prawnym przygotowanych na potrzeby przeprowadzenia due diligence spółki przez doradców inwestora;
 • udział w przygotowaniu regulaminu Virtual Data Room;
 • koordynacja prawnego due diligence spółki we współpracy ze spółką;
 • pomoc prawna w ramach kolejnych sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) oraz nadzór nad przekazywanymi informacjami;
 • udział w spotkaniu z doradcami prawnymi potencjalnego inwestora (experts sessions).
 • Dokumentacja Transakcyjna:

– przygotowanie i negocjowanie – w zależności od specyfiki danej transakcji – projektu listu intencyjnego, Term-Sheet, umowy o zachowanie poufności (NDA), umowy inwestycyjnej (JVA), umowy opcji, umowy sprzedaży (w tym warunkowej albo przedwstępnej) akcji/udziałów/przedsiębiorstwa (SPA), umowy wspólników/akcjonariuszy (SHA);

– przygotowanie dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia transakcji;

 

 • W&I Insurance:

Pomoc prawna przy zaaranżowaniu i przygotowaniu polisy W&I Insurance do zawarcia przez sprzedającego lub kupującego, w tym w szczególności kontakty z brokerem ubezpieczeniowym, uzgodnienie wyjściowego pakietu oświadczeń i zapewnień do zawarcia w umowie sprzedaży lub Management Warranty Deed do przedstawienia potencjalnym inwestorom.

 • Umowa rachunku escrow

Przygotowanie i negocjowanie z wybranym bankiem umowy rachunku escrow na zabezpieczenie zapłaty ceny na rzecz sprzedającego, w tym Earn-out/korekty ceny.

Sprawdź inne usługi

Typowy zakres usług świadczonych w transakcji M&A po stronie kupującego (buy side)
Fuzje i przejęcia

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Poznaj zespół

Marcin Macieszczak

Partner Zarządzający
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Marcin Macieszczak

Maciej Kożuchowski

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo energetyczne

Maciej Kożuchowski

Michał Bochowicz

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Michał Bochowicz

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Krzysztof Jasiński

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Aleksandra Szyszko-Kamińska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Aleksandra Szyszko-Kamińska
Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Prawo korporacyjne

Monika Żulińska

dr Bartłomiej Woźniak

Managing Associate
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

dr Bartłomiej Woźniak

Michał Osowski

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Osowski

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz

Hubert Wiśniewski

Counsel
Radca prawny

Prawo energetyczne

Hubert Wiśniewski

Katarzyna Olszak

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Olszak

Diana Strzałkowska-Grad

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Diana Strzałkowska-Grad

Edyta Podgórska

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Edyta Podgórska

Marcin Walczak

Associate

Fuzje i przejęcia

Marcin Walczak

Karolina Sobóla

Associate

Fuzje i przejęcia

Karolina Sobóla

Maria Kozłowska

Associate

Fuzje i przejęcia

Maria Kozłowska

Rafał Smolik

Senior Associate
Radca Prawny

Fuzje i przejęcia

Rafał Smolik

Katarzyna Zarzycka

Senior Associate
Adwokat

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Zarzycka

Majka Rucińska

Senior Associate

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Majka Rucińska

Paulina Młodzianowska

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Kinga Pecyna

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Samanta Dziubek

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel