Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Reprezentujemy Klientów przed instytucjami polskimi i międzynarodowymi, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Wobec widocznie zaostrzonej polityki karania i aktywności organów ochrony konkurencji oraz mając na uwadze sankcje, jakie grożą za niezgodność prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami prawa konkurencji, oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami na rynku.

 • Koncentracje przedsiębiorców
 • Porozumienia (np. dystrybucyjne, zmowy przetargowe),
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Prawo konsumenckie (np. audyty wzorów umów, regulaminów i procedur, reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i sądami)
 • Przewaga kontraktowa
 • Zatory płatnicze
 • Compliance
 • Szkolenia i warsztaty

Usługi w ramach specjalizacji

Przeprowadzenie procesu koncentracji
Wsparcie w razie kontroli organów nadzoru
Porozumienia
Pozycja dominująca
Procesy sądowe/private enforcement
Prawo konsumenckie
Przewaga kontraktowa/zatory płatnicze
Opracowanie dokumentacji przedsiębiorstw

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Natalia Leśna

Karolina Olszewska

Senior Associate

Karolina Olszewska

Małgorzata Olczak

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Zgłoszenie zamiaru przejęcia kontroli przez Elemental Holding S.A. nad Alumetal S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt)
 • Zgłoszenie zamiaru przejęcia kontroli nad Rafako S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Competition Commision in Serbia)
 • Zgłoszenie zamiaru utworzenia joint venture przez Synthos Green Energy S.A. i Orlen S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Komisja Europejska)
 • Reprezentacja przed SOKiK banku BNP Paribas – uchylenie w całości kary nałożonej przez UOKiK na Bank (ponad 2,8 mln PLN) z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Wsparcie prawne dla Everest Finanse S.A. w postępowaniach przed UOKiK (Bocian Pożyczki)
 • Reprezentacja Telestrada S.A. w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Audyt regulaminów i wzorców umów w Biurze Maklerskim mBanku
 • Przygotowanie zgłoszenia i reprezentowanie przed UOKiK w postepowaniu dotyczącym utworzenia przez Engie i EDF wspólnego przedsiębiorcy, mającego prowadzić działalność na rynku budowy farm wiatrowych
 • Przygotowanie zgłoszenia i reprezentowanie przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym utworzenia joint venture (SGE i PKN Orlen) zajmującego się wytwarzaniem czystej zeroemisyjnej energii przez mikroobiekty energetyki jądrowej
 • Bieżące doradztwo dla WYBOROWA S.A. w zakresie zgodności działań z prawem konkurencji
 • Reprezentowanie spółki Decora S.A. przed Komisją Europejską w postępowaniu anytdumpingowym
 • Obsługa prawna grupy LUX MED w zakresie ochrony konsumentów
 • Reprezentacja Döhler Sp. z o.o. w procesie negocjacji z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa konkurencji dla Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego
 • Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli przez OTCF S.A. nad Simple Creative Products
 • Doradztwo prawne dotyczące implikacji wynikających z wejścia w życie ustawy o przewadze kontraktowej dla wiodących spółek z branży mleczarskiej
 • Reprezentacja PKP Cargo S.A. w postępowaniu przed UOKiK oraz Sądami dotyczącym praktyk ograniczających konkurencję – obniżenie kary o 83%
 • Doradztwo prawne na rzecz Elemental Holding S.A. (opracowanie definicji rynku relewantnego)
 • Doradztwo prawne na rzecz PKP Cargo (opracowanie definicji rynku relewantnego)
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie przed UOKiK firmy Enterprise Investors (analizy konieczności zgłaszania planowanych koncentracji w organach ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej)
 • Reprezentowanie Vivus Finance sp. z o.o. przed UOKiK w postępowaniach dotyczących reklamy oraz wzorców umownych
 • Prowadzenie szkoleń dla Polskiej Izby Mleka dotyczących prawa konkurencji i ustawy o przewadze kontraktowej
 • Przygotowanie zgłoszenia i reprezentacja Klienta przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym utworzenia przez Synthos wspólnego przedsiębiorcy ze spółką VattenFall, mającego prowadzić działalność na rynku budowy farm wiatrowych
 • Reprezentacja Banku Pocztowego S.A. w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (klauzule modyfikacyjne)
 • Reprezentowanie ING Bank Śląski S.A. przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym klauzul modyfikacyjnych
 • Audyt wzorców umownych dla inCredit
 • Przeprowadzenie audytu prawnego dla Aasa Polska S.A.
 • Przeprowadzenie audytu prawnego dla Grupy Twino
 • Przeprowadzenie audytu prawnego dla Idea Bank
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa konkurencji dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 • Prowadzenie postępowania przed niemieckim organem antymonopolowym (Bundeskartellamt) w sprawie przejęcia kontroli nad Budimex Danwood Sp. z o.o.
 • Wsparcie prawne na rzecz Impel S.A. przed Komisją Europejską i organami krajowymi przy stosowaniu prawa wspólnotowego

News
& Insights

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją "promocji"

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczyw...

Aktualności
NEW!
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

20.11.2023

Przedsiębiorco, unikaj tych zachowań!

W tym odcinku mec. Natalia Leśna omawia przykłady zachowań przedsiębiorców branży e-commerce z obszaru tzw. dark patterns, które wzbudzają zainteresowanieorganów chronią...

Video
Przedsiębiorco, unikaj tych zachowań!

20.10.2023

Postępowanie w sprawach konsumenckich. Co uległo zmianie?

Duża reforma przepisów kodeksu postępowania cywilnego została dokonana Ustawą z dnia 9 marca 2023 roku. Reguluje ona zasady rozpoznawania przez sądy spraw cywilnych. Prz...

Video
Postępowanie w sprawach konsumenckich. Co uległo zmianie?

18.10.2023

Nakaz odwrócenia przejęcia – przełomowa decyzja Komisji Europejskiej ws. koncentracji Illumina/Grail

Przejęcie przez Illumina kontroli nad spółką GRAIL od ponad 2 lat wzbudza wiele emocji, a także jak dotąd żadna inna sprawa - na bieżąco weryfikuje skuteczność uprawnień...

Publikacje
Nakaz odwrócenia przejęcia – przełomowa decyzja Komisji Europejskiej ws. koncentracji Illumina/Grail

28.09.2023

Kiedy porozumienie przedsiębiorców nie może skorzystać z wyłączenia grupowego?

W jakich sytuacjach porozumienia wertykalne nie korzystają z przywileju wyłączenia? Czego nie robić, aby nie narazić się na zarzut zawarcia antykonkurencyjnego porozumi...

Video
Kiedy porozumienie przedsiębiorców nie może skorzystać z wyłączenia grupowego?
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel