Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Reprezentujemy Klientów przed instytucjami polskimi i międzynarodowymi, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Wobec widocznie zaostrzonej polityki karania i aktywności organów ochrony konkurencji oraz mając na uwadze sankcje, jakie grożą za niezgodność prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami prawa konkurencji, oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami na rynku.

 • Koncentracje przedsiębiorców
 • Porozumienia (np. dystrybucyjne, zmowy przetargowe),
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Prawo konsumenckie (np. audyty wzorów umów, regulaminów i procedur, reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i sądami)
 • Przewaga kontraktowa
 • Zatory płatnicze
 • Compliance
 • Szkolenia i warsztaty

Usługi w ramach specjalizacji

Przeprowadzenie procesu koncentracji
Wsparcie w razie kontroli organów nadzoru
Porozumienia
Pozycja dominująca
Procesy sądowe/private enforcement
Prawo konsumenckie
Przewaga kontraktowa/zatory płatnicze
Opracowanie dokumentacji przedsiębiorstw

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Natalia Leśna

Karolina Olszewska

Associate

Karolina Olszewska

Małgorzata Olczak

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Reprezentacja przed SOKiK banku BNP Paribas – uchylenie w całości kary nałożonej przez UOKiK na Bank (ponad 2,8 mln PLN) z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Wsparcie prawne dla Everest Finanse S.A. w postępowaniach przed UOKiK (Bocian Pożyczki)
 • Reprezentacja Telestrada S.A. w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Audyt regulaminów i wzorców umów w Biurze Maklerskim mBanku
 • Przygotowanie zgłoszenia i reprezentowanie przed UOKiK w postepowaniu dotyczącym utworzenia przez Engie i EDF wspólnego przedsiębiorcy, mającego prowadzić działalność na rynku budowy farm wiatrowych
 • Wsparcie prawne dla Synthos Green Energy w postępowaniach dotyczących utworzenia joint venture działających na szeroko pojętym rynku energetycznym
 • Przygotowanie zgłoszenia i reprezentowanie przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym utworzenia joint venture (SGE i PKN Orlen) zajmującego się wytwarzaniem czystej zeroemisyjnej energii przez mikroobiekty energetyki jądrowej
 • Bieżące doradztwo dla WYBOROWA S.A. w zakresie zgodności działań z prawem konkurencji
 • Reprezentowanie spółki Decora S.A. przed Komisją Europejską w postępowaniu anytdumpingowym
 • Obsługa prawna grupy LUX MED w zakresie ochrony konsumentów
 • Reprezentacja Döhler Sp. z o.o. w procesie negocjacji z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa konkurencji dla Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego
 • Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli przez OTCF S.A. nad Simple Creative Products
 • Doradztwo prawne dotyczące implikacji wynikających z wejścia w życie ustawy o przewadze kontraktowej dla wiodących spółek z branży mleczarskiej
 • Reprezentacja PKP Cargo S.A. w postępowaniu przed UOKiK oraz Sądami dotyczącym praktyk ograniczających konkurencję – obniżenie kary o 83%
 • Doradztwo prawne na rzecz Elemental Holding S.A. (opracowanie definicji rynku relewantnego)
 • Doradztwo prawne na rzecz PKP Cargo (opracowanie definicji rynku relewantnego)
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie przed UOKiK firmy Enterprise Investors (analizy konieczności zgłaszania planowanych koncentracji w organach ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej)
 • Reprezentowanie Vivus Finance sp. z o.o. przed UOKiK w postępowaniach dotyczących reklamy oraz wzorców umownych
 • Prowadzenie szkoleń dla Polskiej Izby Mleka dotyczących prawa konkurencji i ustawy o przewadze kontraktowej
 • Przygotowanie zgłoszenia i reprezentacja Klienta przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym utworzenia przez Synthos wspólnego przedsiębiorcy ze spółką VattenFall, mającego prowadzić działalność na rynku budowy farm wiatrowych
 • Reprezentacja Banku Pocztowego S.A. w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (klauzule modyfikacyjne)
 • Reprezentowanie ING Bank Śląski S.A. przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym klauzul modyfikacyjnych
 • Audyt wzorców umownych dla inCredit
 • Przeprowadzenie audytu prawnego dla Aasa Polska S.A.
 • Przeprowadzenie audytu prawnego dla Grupy Twino
 • Przeprowadzenie audytu prawnego dla Idea Bank
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa konkurencji dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 • Prowadzenie postępowania przed niemieckim organem antymonopolowym (Bundeskartellamt) w sprawie przejęcia kontroli nad Budimex Danwood Sp. z o.o.
 • Wsparcie prawne na rzecz Impel S.A. przed Komisją Europejską i organami krajowymi przy stosowaniu prawa wspólnotowego

News
& Insights

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe - co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk pol...

Aktualności
NEW!
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

17.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Przedsiębiorca wprowadza w błąd? Musi liczyć się z konsekwencjami Jak wskazują prawnicy, choć na gruncie polskiego prawa nie ma osobnej, dedykowanej ustawy dotyczącej g...

Publikacje
Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

05.05.2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unij...

Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14.03.2023

Doradzaliśmy przy sprzedaży Hymon Fotowoltaika

Doradzaliśmy BNS Capital przy sprzedaży 70% udziałów Hymon Fotowoltaika na rzecz Griffin Capital Partners oraz Kajima Partnerships Europe. Nasz zakres usług obejmował op...

Case studies
Doradzaliśmy przy sprzedaży Hymon Fotowoltaika
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel