Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym, możemy zaoferować wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, maksymalizując jego potencjał rynkowy i minimalizując potencjalne ryzyka.

Wśród naszych klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Pracujemy dla instytucji finansowych i spółek prawa handlowego, notowanych na giełdzie i niepublicznych. Obsługujemy domy maklerskie, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi prawnej przedsiębiorców również poza granicami Polski.

USŁUGI:

 • Zakładanie, przekształcanie, łączenie i dzielenie spółek 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zakładania spółek, przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowania umów i statutów spółek) i reprezentowania naszych Klientów w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku konieczności uzyskania stosownych zgód i zezwoleń świadczymy usługi prawne w tym zakresie, przygotowując m.in. niezbędną dokumentację, doradzając we właściwym postępowaniu. Współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie zakładania spółek lub ich oddziałów za granicą. Opieka prawna nad zakładaniem i działaniem spółek europejskich.

Wspomagamy od strony prawnej procesy łączenia, podziału, zmiany formy prawnej spółek. Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o wpis do ewidencji gospodarczej

 • Bieżąca obsługa prawna spółek

Zapewniamy sprawne bieżące funkcjonowanie firm w zakresie spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, regulaminów, porozumień wspólników oraz umów o współpracy. Naszym klientom udzielamy licznych rekomendacji prawnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa firmy. Jako kancelaria multidyscyplinarna oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe łączące wiedzę i kompetencje prawników z różnych obszarów praktyk. Wspieramy wszelkie aspekty prawne działania naszych Klientów w zakresie prawa gospodarczego.

 

Poza tym:

 • Prawne aspekty reorganizacji spółek i tworzenie przepisów wewnętrznych
 • Corporate governance
 • Realizacja obowiązków informacyjnych spółek
 • Szkolenia, seminaria, warsztaty w zakresie prawa spółek

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Aldona Pietrzak

Partner
Radca prawny
Prokurent

Aldona Pietrzak
Michal-Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Michał Boryczka

Emilia Szkiela

Senior Associate
Radca prawny, LL.M

Emilia Szkiela

Erazm Dutkiewicz

Associate

Erazm Dutkiewicz

Karol Stępniak

Associate

Karol Stępniak

Ludwik Żukowski

Of Counsel
Radca prawny

Ludwik Żukowski

prof. dr hab. Marek Michalski

Of Counsel

prof. dr hab. Marek Michalski

Angela Hołownia

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie dokumentacji korporacyjnej, regulaminów organów, regulaminów wewnętrznych oraz zmian umowy spółki Air-Pol sp. z o.o., bieżące doradztwo
 • Kompleksowe doradztwo oraz bieżąca obsługa GBA Polska S.A.
 • Bieżąca prawna obsługa spółek z Grupy De Silva
 • Bieżące doradztwo, w tym korporacyjne dla Kompania Domowa sp. z o.o. oraz spółek z Grupy
 • Przygotowanie programów motywacyjnych dla instytucji finansowych, w tym m.in. mBank S.A. oraz Banku Millennium S.A.
 • Wsparcie prawne Fundacji dr. Bogusława Federa Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Bieżąca obsługa prawna grupy kapitałowej CD Projekt
 • Bieżąca obsługa prawna Fundacji Krajowa Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków
 • Bieżąca obsługa prawna Mylan S.A.
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa spółki Hotel Reservation Service Poland sp. z o.o.
 • Wieloletnia obsługa Simple Creative Products sp. z o.o.
 • Kompleksowe doradztwo prawne spółki Decora S.A.
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa spółki Actelion Pharma sp. z o.o.
 • Stałe wsparcie prawne we wszelkich podejmowanych działaniach dla INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych)
 • Bieżąca obsługa prawna spółki Sygnity S.A.
 • Wsparcie prawne DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad
 • Bieżące doradztwo korporacyjne dla Georg Fischer Sp. z o.o.
 • Doradztwo prawne, w tym w zakresie administracji zabezpieczeń dla Action S.A.
 • Doradztwo prawne dla Rol-Mech
 • Analiza i wprowadzenie zmian do dokumentacji korporacyjnej spółki oraz do umów z kontrahentami Polimex Mostostal S.A.
 • Analiza i wprowadzanie zmian do regulaminów wewnętrznych i dokumentów korporacyjnych spółki Larq Capital Group
 • Obsługa korporacyjna, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji wewnętrznej Harper Hygienics S.A.
 • Przekształcenia i restrukturyzacja Aptek Gemini

News
& Insights

22.08.2022

Nowa publikacja naukowa autorstwa naszych prawników

„Umowa spółki jawnej” to kolejna pozycja autorstwa prawników Kancelarii GESSEL jaką opublikowało wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Pod redakcją nauko...

Aktualności
NEW!
Nowa publikacja naukowa autorstwa naszych prawników

24.04.2022

Duże firmy prawników potrzebują w swoim codziennym życiu właściwie do wszystkiego

W Polsce, gdzie nie ma gwarancji stabilności obowiązujących przepisów, kancelarie często nie tylko obsługują bieżącą działalność przedsiębiorstw, ale regularnie zmieniaj...

Publikacje
Duże firmy prawników potrzebują w swoim codziennym życiu właściwie do wszystkiego
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel