Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym, możemy zaoferować wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, maksymalizując jego potencjał rynkowy i minimalizując potencjalne ryzyka.

Wśród naszych klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Pracujemy dla instytucji finansowych i spółek prawa handlowego, notowanych na giełdzie i niepublicznych. Obsługujemy domy maklerskie, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi prawnej przedsiębiorców również poza granicami Polski.

Najważniejsze zasady

Prawo korporacyjne stanowi kluczowy element funkcjonowania gospodarki rynkowej, gdyż reguluje działalność spółek oraz innych jednostek korporacyjnych. Ze względu na rosnącą liczbę przedsiębiorstw oraz coraz bardziej złożony charakter ich działalności, prawo korporacyjne pełni istotną rolę w ochronie interesów zarówno akcjonariuszy, jak i innych uczestników rynku.

Jedną z zasad prawa korporacyjnego jest zasada ograniczonej odpowiedzialności, będąca odmianą powyższej zasady, stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do spółek kapitałowych. Polega ona na tym, że akcjonariusze tych spółek nie odpowiadają osobistym majątkiem za zobowiązania spółki – ich ryzyko ogranicza się jedynie do utraty wniesionego wkładu. Oprócz tego można wymienić zasadę: jawności, odpowiedzialności za zobowiązania, czy demokracji korporacyjnej.

Prawo spółek

Prawo spółek to gałąź prawa cywilnego, która reguluje powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie i likwidację spółek gospodarczych w Polsce. Jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku gospodarczego, gdyż określa zasady działania podmiotów gospodarczych oraz relacje między nimi. W polskim prawie spółek wyróżnia się pięć rodzajów spółek handlowych, którymi są spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Każdy z tych typów charakteryzuje się innymi zasadami organizacji, zarządzania i odpowiedzialności za zobowiązania. Prawo spółek ciągle podlega zmianom, które wprowadzane są w celu dostosowania regulacji do potrzeb współczesnego rynku gospodarczego. Wiedza na temat prawa spółek jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy.

USŁUGI:

 • Zakładanie, przekształcanie, łączenie i dzielenie spółek 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zakładania spółek, przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowania umów i statutów spółek) i reprezentowania naszych Klientów w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku konieczności uzyskania stosownych zgód i zezwoleń świadczymy usługi prawne w tym zakresie, przygotowując m.in. niezbędną dokumentację, doradzając we właściwym postępowaniu. Współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie zakładania spółek lub ich oddziałów za granicą. Opieka prawna nad zakładaniem i działaniem spółek europejskich.

Wspomagamy od strony prawnej procesy łączenia, podziału, zmiany formy prawnej spółek. Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o wpis do ewidencji gospodarczej

 • Bieżąca obsługa prawna spółek

Zapewniamy sprawne bieżące funkcjonowanie firm w zakresie spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, regulaminów, porozumień wspólników oraz umów o współpracy. Naszym klientom udzielamy licznych rekomendacji prawnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa firmy. Jako kancelaria multidyscyplinarna oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe łączące wiedzę i kompetencje prawników z różnych obszarów praktyk. Wspieramy wszelkie aspekty prawne działania naszych Klientów w zakresie prawa gospodarczego.

 

Poza tym:

 • Prawne aspekty reorganizacji spółek i tworzenie przepisów wewnętrznych
 • Corporate governance
 • Realizacja obowiązków informacyjnych spółek
 • Szkolenia, seminaria, warsztaty w zakresie prawa spółek

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

2. Aldona Pietrzak 1 772x1158

Aldona Pietrzak

Partner
Radca prawny
Prokurent

Aldona Pietrzak
Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing Associate
Radca prawny

Monika Żulińska
7. Emilia Szkiela 772x1158

Emilia Szkiela

Senior Associate
Radca prawny, LL.M

Emilia Szkiela
0pgp4va2

Erazm Dutkiewicz

Senior Associate
Radca Prawny

Erazm Dutkiewicz
3. Ludwik Zukowski 772x1158

Ludwik Żukowski

Of Counsel
Radca prawny

Ludwik Żukowski
5. Marek Michalski 772x1158

prof. dr hab. Marek Michalski

Of Counsel

prof. dr hab. Marek Michalski
dominika janik 772x1158

Dominika Janik

Junior associate

Dominika Janik
2. Angela Holownia 772x1158

Angela Hołownia

Specjalista ds. prawnych

+48 22 318 6901

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

 • Inwestycja LUX MED w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie
 • Inwestycja Grupy Lux Med w spółkę Medtour sp. z o.o.
 • Inwestycja funduszu Enterprise Investors w Bisar S.A. (wartość transakcji: 125 mln PLN)
 • Nabycie spółki Gas Storage Poland od Orlenu przez Gaz – System.
 • Inwestycja MS Galleon AG (grupa Michała Sołowowa) w Rafako S.A.
 • Inwestycja w spółkę Corab przez fundusz Black Forest
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie dokumentacji korporacyjnej, regulaminów organów, regulaminów wewnętrznych oraz zmian umowy spółki Air-Pol sp. z o.o., bieżące doradztwo
 • Kompleksowe doradztwo oraz bieżąca obsługa GBA Polska S.A.
 • Bieżąca prawna obsługa spółek z Grupy De Silva
 • Bieżące doradztwo, w tym korporacyjne dla Kompania Domowa sp. z o.o. oraz spółek z Grupy
 • Przygotowanie programów motywacyjnych dla instytucji finansowych, w tym m.in. mBank S.A. oraz Banku Millennium S.A.
 • Wsparcie prawne Fundacji dr. Bogusława Federa Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Bieżąca obsługa prawna grupy kapitałowej CD Projekt
 • Bieżąca obsługa prawna Fundacji Krajowa Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków
 • Bieżąca obsługa prawna Mylan S.A.
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa spółki Hotel Reservation Service Poland sp. z o.o.
 • Wieloletnia obsługa Simple Creative Products sp. z o.o.
 • Kompleksowe doradztwo prawne spółki Decora S.A.
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa spółki Actelion Pharma sp. z o.o.
 • Stałe wsparcie prawne we wszelkich podejmowanych działaniach dla INFARMA (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych)
 • Bieżąca obsługa prawna spółki Sygnity S.A.
 • Wsparcie prawne DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad
 • Bieżące doradztwo korporacyjne dla Georg Fischer Sp. z o.o.
 • Doradztwo prawne, w tym w zakresie administracji zabezpieczeń dla Action S.A.
 • Doradztwo prawne dla Rol-Mech
 • Analiza i wprowadzenie zmian do dokumentacji korporacyjnej spółki oraz do umów z kontrahentami Polimex Mostostal S.A.
 • Analiza i wprowadzanie zmian do regulaminów wewnętrznych i dokumentów korporacyjnych spółki Larq Capital Group
 • Obsługa korporacyjna, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji wewnętrznej Harper Hygienics S.A.
 • Przekształcenia i restrukturyzacja Aptek Gemini

News
& Insights

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje do...

Aktualności
NEW!
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

19.03.2024

Nowe Wydanie Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych!

Nowe Wydanie Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych!  Miło nam poinformować, że ukazało się drugie wydanie niezbędnika każdego specjalisty prawa korporacyjnego - "Ko...

Aktualności
Nowe Wydanie Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych!

13.07.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED

Kolejny raz  doradzaliśmy grupie LUX MED w kolejnej inwestycji – tym razem w Orthos Szpital Wielospecjalistyczny w Komorowicach pod Wrocławiem. Nasze wsparcie miało kom...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED

27.06.2023

Jaki rodzaj działalności gospodarczej w Polsce może prowadzić podmiot zagraniczny?

W filmie mec. Dorota Kęsik przedstawia najważniejsze kwestie na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski przez przedsiębiorców zagranicznych. ...

Video
Jaki rodzaj działalności gospodarczej w Polsce może prowadzić podmiot zagraniczny?

22.08.2022

Nowa publikacja naukowa autorstwa naszych prawników

„Umowa spółki jawnej” to kolejna pozycja autorstwa prawników Kancelarii GESSEL jaką opublikowało wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Pod redakcją naukową Aldony Pietrzak ...

Publikacje
Nowa publikacja naukowa autorstwa naszych prawników
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel