Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących uprawnień i roszczeń wynikających z prawa pracy. Nasi eksperci zapewniają porady prawne dla pracowników i pracodawców – dla osób fizycznych oraz osobom prawnym.

Prawo pracy to podstawowa regulacja ustalająca zasady określania obowiązków i egzekwowania odpowiedzialności zarówno firmy, jak i pracowników. Szczegółowe zapisy wyrażone w indywidualnych umowach o pracę muszą być zgodne z jej duchem, a wypełnianie treści umów jest obowiązkiem obu stron. Od lat wspieramy naszych klientów w zagadnieniach prawnych w obszarze relacji na linii pracodawca – pracownik.

Dobrze przygotowane, wieloaspektowe i motywujące umowy o pracę są podstawą owocnego funkcjonowania firm oraz satysfakcji szefów i ich podwładnych. Oprócz podstawowych elementów, takich jak strony umowy, jej rodzaj, wynagrodzenia, dat i warunków zatrudnienia, warto uwzględnić takie klauzule, które będą regulowały szczegółowe warunki współpracy, takie jak np. zakaz konkurencji, umowa o zachowaniu poufności, przepisy dotyczące szkoleń czy możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Przed podpisaniem umowy o pracę, ważne jest wspólne omówienie jej warunków z pracodawcą. Pozwoli to wyeliminować ewentualne niejasności oraz wypracować kompromisowe rozwiązania. Umowa o pracę powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących i podpisanych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracodawca, a drugi pracownik.

Nasi prawnicy wspierają klientów funkcjonujących w obrębie polskiego prawa pracy, ale są także specjalistami w zakresie międzynarodowych regulacji prawa pracy – swobodnie funkcjonujemy zwłaszcza w obszarze prawa niemieckiego.

Kontrakty menadżerskie

Zajmujemy się przygotowaniem ogólnych wzorów umów dla firm oraz indywidualnych kontraktów menedżerskich wraz z zapisami o zakazie konkurencji. Reprezentujemy klientów w sporach, negocjacjach i mediacjach. Przygotowujemy podwaliny pod twórczą i satysfakcjonującą współpracę wewnątrz firm, ograniczamy ryzyko powstania sporów. Pomagamy także rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Kontrakty menadżerskie stanowią istotne narzędzie w relacjach pomiędzy firmą a osobami pełniącymi kluczowe funkcje zarządzające. Dlatego warto poświęcić czas na ich opracowanie, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie interesów obu stron oraz sprzyjać efektywnej współpracy.

kontrakcie menadżerskim powinno znaleźć się wiele kluczowych elementów, które odpowiednio zabezpieczą interesy obu stron. Umowa powinna precyzyjnie wskazywać, jakie obowiązki przypisane są menadżerowi oraz jak rozkłada się jego odpowiedzialność za poszczególne obszary działalności. Zwykle umowy menadżerskie są zawierane na określony czas, z możliwością przedłużenia. Warto zawrzeć informacje na temat wysokości podstawowego wynagrodzenia, ale również ewentualnych premii czy dodatków. Kontrakty menadżerskie często zawierają klauzule dotyczące zakazu konkurencji. Jest to bardzo ważne, aby menadżer nie wykorzystywał swojej wiedzy czy doświadczenia, zdobytych podczas współpracy z firmą, na rzecz konkurencyjnych przedsiębiorstw.

 

  • Bieżąca obsługa prawna firm w zakresie prawa pracy
  • Wsparcie w prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy
  • Negocjowanie układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
  • Przygotowywanie kontraktów menedżerskich
  • Rozwiązywanie sporów dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

DSC 2928 772x1158

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Adam Kraszewski
1. Agnieszka Nowacka 772x1158

Agnieszka Nowacka

Counsel
Radca prawny

Agnieszka Nowacka
2. Aleksnadra Gluszek 772x1158

Aleksandra Głuszek

Senior Associate
Adwokat

Aleksandra Głuszek
DSC 2688 1 772x1158

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Daria Golus

News
& Insights

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Inv...

Aktualności
NEW!
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakc...

Aktualności
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

02.01.2024

Czym różni się premia uznaniowa od premii regulaminowej?

Czy pracodawca może tworzyć system bodźców do osiągania najwyższych możliwych wyników, a następnie - gdy pracownicy wypracują oczekiwany efekt - unikać wykonania zobowią...

Video
Czym różni się premia uznaniowa od premii regulaminowej?
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel