Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących uprawnień i roszczeń wynikających z prawa pracy. Nasi eksperci zapewniają porady prawne dla pracowników i pracodawców – dla osób fizycznych oraz osobom prawnym.

Prawo pracy to podstawowa regulacja ustalająca zasady określania obowiązków i egzekwowania odpowiedzialności zarówno firmy, jak i pracowników. Szczegółowe zapisy wyrażone w indywidualnych umowach o pracę muszą być zgodne z jej duchem, a wypełnianie treści umów jest obowiązkiem obu stron. Od lat wspieramy naszych klientów w zagadnieniach prawnych w obszarze relacji na linii pracodawca – pracownik.

Dobrze przygotowane, wieloaspektowe i motywujące umowy o pracę są podstawą owocnego funkcjonowania firm oraz satysfakcji szefów i ich podwładnych. Oprócz podstawowych elementów, takich jak strony umowy, jej rodzaj, wynagrodzenia, dat i warunków zatrudnienia, warto uwzględnić takie klauzule, które będą regulowały szczegółowe warunki współpracy, takie jak np. zakaz konkurencji, umowa o zachowaniu poufności, przepisy dotyczące szkoleń czy możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Przed podpisaniem umowy o pracę, ważne jest wspólne omówienie jej warunków z pracodawcą. Pozwoli to wyeliminować ewentualne niejasności oraz wypracować kompromisowe rozwiązania. Umowa o pracę powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących i podpisanych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracodawca, a drugi pracownik.

Nasi prawnicy wspierają klientów funkcjonujących w obrębie polskiego prawa pracy, ale są także specjalistami w zakresie międzynarodowych regulacji prawa pracy – swobodnie funkcjonujemy zwłaszcza w obszarze prawa niemieckiego.

Kontrakty menadżerskie

Zajmujemy się przygotowaniem ogólnych wzorów umów dla firm oraz indywidualnych kontraktów menedżerskich wraz z zapisami o zakazie konkurencji. Reprezentujemy klientów w sporach, negocjacjach i mediacjach. Przygotowujemy podwaliny pod twórczą i satysfakcjonującą współpracę wewnątrz firm, ograniczamy ryzyko powstania sporów. Pomagamy także rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Kontrakty menadżerskie stanowią istotne narzędzie w relacjach pomiędzy firmą a osobami pełniącymi kluczowe funkcje zarządzające. Dlatego warto poświęcić czas na ich opracowanie, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie interesów obu stron oraz sprzyjać efektywnej współpracy.

kontrakcie menadżerskim powinno znaleźć się wiele kluczowych elementów, które odpowiednio zabezpieczą interesy obu stron. Umowa powinna precyzyjnie wskazywać, jakie obowiązki przypisane są menadżerowi oraz jak rozkłada się jego odpowiedzialność za poszczególne obszary działalności. Zwykle umowy menadżerskie są zawierane na określony czas, z możliwością przedłużenia. Warto zawrzeć informacje na temat wysokości podstawowego wynagrodzenia, ale również ewentualnych premii czy dodatków. Kontrakty menadżerskie często zawierają klauzule dotyczące zakazu konkurencji. Jest to bardzo ważne, aby menadżer nie wykorzystywał swojej wiedzy czy doświadczenia, zdobytych podczas współpracy z firmą, na rzecz konkurencyjnych przedsiębiorstw.

 

  • Bieżąca obsługa prawna firm w zakresie prawa pracy
  • Wsparcie w prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy
  • Negocjowanie układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
  • Przygotowywanie kontraktów menedżerskich
  • Rozwiązywanie sporów dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Adam Kraszewski

Agnieszka Nowacka

Counsel
Radca prawny

Agnieszka Nowacka

Aleksandra Głuszek

Senior Associate
Adwokat

Aleksandra Głuszek

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Daria Golus

News
& Insights

28.11.2023

Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

Kancelaria GESSEL dostarczała wsparcia prawno-podatkowego firmie Webcon oraz jej założycielom przy inwestycji funduszu MCI, który nabył 65,05 proc. ud...

Aktualności
NEW!
Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

30.10.2023

Firma zmusza do urlopu? Sprawdź, czy możesz odmówić

Ważne informacje dla wszystkich pracowników i pracodawców! Adam Kraszewski podkreśla kluczowe aspekty dotyczące urlopu wypoczynkowego z perspektywy Kodeksu pracy. ...

Publikacje
Firma zmusza do urlopu? Sprawdź, czy możesz odmówić

10.08.2023

Prawo do bycia zapomnianym. Historia Mario Costeja González’a

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, C‑131/12...

Video
Prawo do bycia zapomnianym. Historia Mario Costeja González’a

31.07.2023

PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

W dniu 29 czerwca 2023 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisała Umowę Ramową dot. transgranicznej pracy zdalnej. Oprócz Polski, sygnatariuszami Umowy Ramow...

Publikacje
PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

18.07.2023

Okres próbny przez pół roku? Uwaga na pułapkę nowych przepisów

Firma i rekrutowany pracownik mogą umówić się, że jeśli ten drugi zachoruje, to jego zatrudnienie na okres próbny wydłuży się o czas chorobowego. Umożliwiła to ostatnia ...

Publikacje
Okres próbny przez pół roku? Uwaga na pułapkę nowych przepisów
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel