Prawo własności intelektualnej

Doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych, naruszania praw autorskich i zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji jest ważną dziedziną działalności naszej Kancelarii.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną, prawami wynikającymi ze znaków towarowych, patentów, wzorów, związanych z prawem autorskim, prawem dotyczącym technologii informatycznych (IT), mediów takich, jak prasa i Internet. Bierzemy udział w negocjacjach i przygotowywaniu projektów umów transakcji zawieranych via Internet, transakcji związanych z udzielaniem licencji i transferem technologii. Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie ochrony domen i znaków towarowych. Ponadto przeprowadzamy audyty prawne dotyczące praw własności do licencji, technologii itp. na zlecenie inwestora bądź sprzedającego.

  • Prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych
  • Prawo autorskie
  • Ochrona baz danych
  • Prawo dotyczące technologii informatycznych (IT)
  • Projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji
  • Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych
  • Audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego

 

USŁUGI:

  • Ochrona praw IP: W ramach tej usługi analizujemy i oceniamy zasadność rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i patentów. Wspieramy naszych klientów w zakresie ochrony praw autorskich, w tym tajemnic handlowych i know-how przedsiębiorstwa.
  • Audyt IP: Prowadzimy audyty związane z prawami własności intelektualnej, aby zwiększać wartość przedsiębiorstw. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z naszym zespołem M&A.
  • Umowy: Wspieramy naszych klientów w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej, umów licencyjnych oraz innych dokumentów zawierających elementy związane z prawem IP.

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Adam Kraszewski

Marta Grabiec

Of Counsel
Radca prawny

Marta Grabiec

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Daria Golus

News
& Insights

03.10.2022

Szkolenie z nowelizacji prawa autorskiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone najbardziej kontrowersyjnym regulacjom dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowy...

Aktualności
NEW!
Szkolenie z nowelizacji prawa autorskiego

22.02.2022

Reprezentowaliśmy Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Prawnicy Kancelarii GESSEL z sukcesem reprezentowali Pana Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i wydawcy jego książki...

Case studies
Reprezentowaliśmy Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel