Prawo własności intelektualnej

prawo pracy 1500x500

Doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych, naruszania praw autorskich i zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji jest ważną dziedziną działalności naszej Kancelarii.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną, prawami wynikającymi ze znaków towarowych, patentów, wzorów, związanych z prawem autorskim, prawem dotyczącym technologii informatycznych (IT), mediów takich, jak prasa i Internet. Bierzemy udział w negocjacjach i przygotowywaniu projektów umów transakcji zawieranych via Internet, transakcji związanych z udzielaniem licencji i transferem technologii. Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie ochrony domen i znaków towarowych. Ponadto przeprowadzamy audyty prawne dotyczące praw własności do licencji, technologii itp. na zlecenie inwestora bądź sprzedającego.

Jak łamane jest prawo własności intelektualnej?

Prawo własności intelektualnej chroni twórców oraz posiadaczy praw autorskich przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich dzieł. Niemniej jednak, w dobie nowoczesnych technologii, coraz częściej dochodzi do łamania tych praw. Ochrona praw własności intelektualnej jest kluczowa dla stymulowania rozwoju nauki, kultury oraz innowacji gospodarczych. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo było świadome konsekwencji naruszenia tych praw oraz podejmować odpowiednie działania w celu zwalczania przestępczości. Można odpowiadać za: plagiat, podrabianie, piractwo, oraz naruszenie tajemnicy handlowej. Przeciwdziałanie łamaniu prawa własności intelektualnej wymaga współpracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, a także zaangażowania społecznego i edukacyjnego.

Co podlega prawu własności intelektualnej?

Prawo własności intelektualnej obejmuje szeroki zakres dziedzin, które chronią twórczość i wynalazczość jednostki. W Polsce system ochrony prawno-własnościowej opiera się na kilku kluczowych regulacjach, takich jak ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o prawie przemysłowymustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawa o ochronie baz danych. Prawo własności intelektualnej ma na celu równoważenie interesów twórców, przedsiębiorców oraz społeczeństwa, promując innowacyjność i rozwój sektora kultury, nauki i technologii. Dzięki istnieniu tego prawa możliwe jest legalne czerpanie korzyści z twórczości jednostki oraz dalsze inwestycje w nowe projekty i innowacje. Jednocześnie, pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa twórcy przed nieprawidłowym korzystaniem z jego własności.

  • Prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych
  • Prawo autorskie
  • Ochrona baz danych
  • Prawo dotyczące technologii informatycznych (IT)
  • Projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji
  • Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych
  • Audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego

 

USŁUGI:

  • Ochrona praw IP: W ramach tej usługi analizujemy i oceniamy zasadność rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i patentów. Wspieramy naszych klientów w zakresie ochrony praw autorskich, w tym tajemnic handlowych i know-how przedsiębiorstwa.
  • Audyt IP: Prowadzimy audyty związane z prawami własności intelektualnej, aby zwiększać wartość przedsiębiorstw. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z naszym zespołem M&A.
  • Umowy: Wspieramy naszych klientów w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej, umów licencyjnych oraz innych dokumentów zawierających elementy związane z prawem IP.

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

DSC 2928 772x1158

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Adam Kraszewski
4. Marta Grabiec 1 772x1158

Marta Grabiec

Of Counsel
Radca prawny

Marta Grabiec
DSC 2688 1 772x1158

Daria Golus

Senior Associate
Adwokat

Daria Golus

News
& Insights

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje do...

Aktualności
NEW!
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

03.10.2022

Szkolenie z nowelizacji prawa autorskiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone najbardziej kontrowersyjnym regulacjom dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. W Polsce trwają ...

Aktualności
Szkolenie z nowelizacji prawa autorskiego

22.02.2022

Reprezentowaliśmy Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Prawnicy Kancelarii GESSEL z sukcesem reprezentowali Pana Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i wydawcy jego książki...

Case studies
Reprezentowaliśmy Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych

11.02.2017

Doradzaliśmy Rawlplug S.A w transakcji sprzedaży udziałów

Doradzaliśmy Rawlplug S.A. w transakcji sprzedaży udziałów w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o.o. oraz sprzedaży znaku towarowego „Globus” na rzecz znanego...

Case studies
Doradzaliśmy Rawlplug S.A w transakcji sprzedaży udziałów
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel