Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która m.in. dokonała nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Od dziś obowiązują m.in. nowe zasady rezygnacji „ostatnich” Członków Zarządu spółek kapitałowych, które będą skuteczne dopiero po upływie swoistego „okresu wypowiedzenia”. Temat ten analizowaliśmy już wcześniej i odsyłamy do naszego artykułu: https://gessel.pl/strefa-korporacyjna/ostatni-czlonek-zarzadu-nie-bedzie-mogl-latwo-uwolnic-sie-od-pelnionej-funkcji/).

Co więcej, rozszerzone zostały możliwości głosowania obiegowego w ramach zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (powiększono je o kompetencje dotychczas zarezerwowane dla tradycyjne przeprowadzanego zwyczajnego zgromadzenia wspólników). Dodatkowo podczas zgromadzeń, zarówno pełnomocników jak i wspólników/akcjonariuszy ucieszy, że od dziś będą zobligowani do złożenia do księgi protokołów jedynie kopię pełnomocnictwa.

Więcej informacji: tutaj.