W dniu 18 maja w Kielcach odbyły się obrady Walngo Zebrania Członków Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA z siedzibą w Opolu, którym przewodniczyła mec. Aldona Pietrzak, wspólnik w kancelarii GESSEL. Mec. Maciej Boryczko, managing associate w GESSEL, pełnił rolę wiceprzewodniczącego obrad.

Powstałe w 2006 r. Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Skupia ponad 120 Członków: najbardziej rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.