W  dniu 15 grudnia 2018 r., weszły w życie niektóre z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Przewidują one m.in. możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej na menedżerów, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub za wiedzą których firmy stosują klauzule niedozwolone. Wysokość kar to maksymalnie:

- 2 mln zł,

- 5 mln zł w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego.

Kara może być nałożona na osobę fizyczną w decyzji, w której prezes UOKiK nałoży karę na przedsiębiorcę. Do tej pory taka możliwość istniała wyłącznie za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji, choć do chwili obecnej Prezes UOKiK z tej możliwości nie skorzystał. Ustawa przewiduje, że kary nałożone na branżę finansową będą zasilać nowopowstały Fundusz Edukacji Finansowej, którego celem ma być zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57