W dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 13:00, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych, odbędzie się konferencja prasowa w sprawie powołania Komisji, której celem będzie wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a zwłaszcza przedstawienie rekomendacji dotyczących wprowadzenia tzw. prawa koncernowego, zasad informowania wspólników lub akcjonariuszy o informacjach dotyczących spółek kapitałowych, a także określenia kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków.

Jak wynika z przekazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych informacji (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zapraszamy-na-konferencje-prasowa-ws-powolania-komisji-ds-reformy-nadzoru-wlascicielskiego), zostanie powołanych pięć zespołów, których zadaniem będzie wspieranie działań Komisji. Będą to zespoły (i) ds. Prawa Koncernowego, (ii) ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych, (iii) ds. reformy obowiązków informacyjnych Spółek Kapitałowych, (iv) ds. reformy prawa handlowego, oraz (v) konsultacyjny.