Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów zamieszczonym na Twitterze termin na złożenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostaje przesunięty z 13 kwietnia na 13 lipca 2020  r.

Przypominamy, iż z dniem 13 października 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym przewidzianym do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych następujących spółek:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przypominamy, iż brak zgłoszenia jest zagrożony karą w wysokości do 1.000.000 złotych.

 

W razie potencjalnych pytań bądź wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu – korpo@gessel.pl

 

Więcej o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pisaliśmy tutaj.