V edycję programu ±∞Zachęta

Rozstrzygnięto V edycję programu ±∞Zachęta, w ramach której rokrocznie Fundacja GESSEL dla Zachęty przyznaje nagrody dla wybitnych teoretyków i badaczy kultury.

  1. Nagroda za najlepszą pracę magisterską została przyznana Kalinie Cukrowskiej za pracę pt.: Wybrane problemy krytyki artystycznej Ignacego Witza na podstawie zbioru artykułów „Przechadzki po warszawskich wystawach 1945-1968”.
    Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Iwony Luby

Uzasadnienie:

Praca ta idealnie wpisuje się w kryteria nagrody oraz misje Fundacji tematem – działalnością ważnego krytyka i popularyzatora sztuki po drugiej wojnie światowej, którego obiektem zainteresowania stało się wielu artystów i wystaw prezentowanych w tym czasie z Centralnym Biurze Wystawa Artystycznych w Warszawie. Komisja podkreśliła wysoki poziom merytoryczny, doskonały warsztat oraz szerokie wykorzystanie materiałów dokumentujących działalność Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki –  liczne odwołania do wystaw organizowanych w niniejszej galerii.

Zgodnie z regulaminem nagroda w konkursie magisterskim wynosi 5000 zł brutto.

  1. Komisja Konkursowa ustaliła, iż stypendium doktoranckie zostaje przyznane Luizie Kempińskiej na dokończenie pracy pt.: Ja i AIDS. Artystyczne i wystawiennicze praktyki emancypacyjne w Polsce w czasach transformacji.
    Praca pisana pod kierunkiem prof. Agaty Jakubowskiej

Uzasadnienie:

Stypendium dla Luizy Kempińskiej za projekt doktoratu „Ja i AIDS. Artystyczne i wystawiennicze praktyki emancypacyjne w Polsce w czasach transformacji” docenia znakomity pomysł i precyzję metodologiczną przedstawionego konspektu.

Koncept przeanalizowania radykalnej wystawy w różnych konfiguracjach kontekstowych pozwala na przyjrzenie się tradycji osób poszukujących swojego miejsca na ziemi uplasowanych w samym sercu tradycyjnej instytucji (warszawskiej ASP), w procesie przemian, w kluczowym okresie odchodzenia od tzw. socjalizmu. Istotne jest tu rozumienie praktyk emancypacyjnych nie jako nowego ideału, ale jako kategorii dającej tak studentom, jak pedagogom – bez belferskiej hierarchii i w niesprzyjających czasach – możliwość wymyślenia samych siebie i realizacji swej podmiotowości. To także pomysł rozprawy o przedefiniowaniu rozumienia grupy jako części społeczeństwa w oparciu o miejsce w niej słabości (choroby) i sztuki jako praktyki nastawionej na wspólnotowość. Pozycja słabości służy tu zarówno do przedefiniowania sztuki, jak i związków międzyludzkich.

Zgodnie z regulaminem stypendium doktoranckie wynosi 20000 zł brutto.

  1. Jednocześnie Komisja Konkursowa postanowiła przyznać honorowe wyróżnienie Agacie Iżykowskiej-Uszczyk, która przygotowuję rozprawę pt.: Kulturowe przemiany intymności na przykładzie  polskiej sztuki współczesnej XXI wieku.
    Praca przygotowana pod kierunkiem dr hab. Doroty Wolskiej prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uzasadnienie:

Wyróżnienie dla pani Agaty Iżykowskiej-Uszczyk za projekt dysertacji doktorskiej Kulturowe przemiany intymności na przykładzie polskiej sztuki współczesnej XXI wieku docenia oryginalność Autorki oraz jej przenikliwość badawczą, przejawiającą się w trafnym diagnozowaniu współczesnej kultury i śmiałości w dobitnym stawianiu tez.

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program wspiera badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji. Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

 

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji! Zgłoszenia są przyjmowane do 30 lipca br.