Odpowiedzialność za zmiany klimatu może spoczywać nie tylko na państwach, ale również na przedsiębiorstwach, które emitują znaczne ilości gazów cieplarnianych.

Saúl Luciano Lliuya jest rolnikiem mieszkającym w Peru. Jego dom znajduje się w pobliżu jeziora otoczonego dwoma lodowcami. Na skutek globalnego ocieplenia lodowce topnieją, a spływająca woda zwiększa objętość jeziora. Pan Lliuya obawia się, że z czasem jezioro wyleje i zniszczy dorobek jego życia.

Szacuje się, że RWE – największy producent energii elektrycznej w Niemczech – odpowiada za 0,47% wszystkich emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez ludzkość pomiędzy 1751 a 2010 rokiem. Luciano Lliuya pozwał więc RWE przed niemieckim sądem o zapłatę kwoty 14.250 £ stanowiącej 0.47% wszystkich kosztów zabezpieczenia się przed ryzykiem powodzi.

Mimo przegranej w I instancji, Pan Lliuya nie złożył broni. Sąd Apelacyjny przyjął sprawę do rozpoznania stwierdzając, że może być uzasadniona oraz wezwał strony do zgromadzenia dowodów.

Proces pozostaje w toku, tym niemiej już teraz jest określany mianem „przykładu na to, jak biblijna historia Dawida i Goliata może zostać odpowiedziana na nowo w czasach zmian klimatu.”

 

Więcej o sprawie: