ue flagi long

Podczas wczorajszego posiedzenia członkowie Rady przegłosowali przyjęcie nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej.

Główne postanowienia zatwierdzonego rozporządzenia obejmują:

❗ osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050;
❗ redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% względem poziomu z roku 1990;
❗ wprowadzenie limitu na udział pochłaniania gazów cieplarnianych w osiągnięciu przyjętego celu redukcyjnego w wysokości 225 mln ton ekwiwalentu CO2;
❗ upoważnienie Komisji do zaproponowania dalszego celu redukcyjnego na rok 2040 oraz przedstawienia budżetu emisji na lata 2030 – 2050;
❗ ustanowienie europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmian klimatu opracowującego analizy i sprawozdania dotyczące unijnych działań klimatycznych.

Przyjęte przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenie wejdzie w życie 20. dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Więcej informacji: