Apele pomogły. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uprościł wniosek o ulgi w związku z kłopotami finansowymi, z jakimi borykają się przedsiębiorcy z powodu pandemii. Jak pisaliśmy niedawno, o zmianę formularza wnioskował niedawno m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W piśmie do premiera zwrócił uwagę na absurdalne i trudne do spełnienia wymagania przy ubieganiu się o pomoc. Ogłoszone przez ZUS wsparcie pozwala na odroczenie terminu płatności składek o trzy miesiące, a także na zawieszenie na taki sam czas wypełniania już zawartych z zakładem umów dotyczących rozłożenia zadłużenia na raty bądź odsunięcia w czasie terminu zapłaty daniny.

Uproszczony wniosek, dostępny już na stronie internetowej zakładu, jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od sposobu prowadzenia przez niego księgowości. Wspomniane odroczenie o trzy miesiące odnosi się do należności wobec ZUS za czas od lutego do kwietnia 2020 r. Natomiast zawieszenie spełnienia zobowiązań wynikających ze wspomnianych umów dotyczy płatności rat bądź składek wyznaczonych w okresie od marca do maja 2020 r., czyli termin realizacji tych postanowień umownych zostaje wydłużony o trzy miesiące. Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Link do wniosku