Wspaniały początek Światowego Dnia Ziemi! Wczoraj w ramach Unii Europejskiej osiągnięto porozumienie dotyczące najważniejszych kwestii Europejskiego Zielonego Ładu. Od teraz, UE jest formalnie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz celu pośredniego polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.  

Ustalono również m.in.:

  • przygotowanie przez Komisję Europejską pośredniego celu klimatycznego na 2040 r.,
  • ustanowienie Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu, który będzie zapewniać niezależne doradztwo naukowe i dostarczać sprawozdań w zakresie realizacji celów klimatycznych,
  • zobowiązanie do osiągnięcia ujemnych emisji po 2050 r.,
  • zapowiedź zapewnienia dużej spójności polityk UE z celami neutralności klimatycznej oraz „wzmocnienia” przepisów dot. adaptacji do zmian klimatu.

Porozumienie jest wstępne i musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone przez kraje członkowskie  oraz Parlament Europejski. Będziemy śledzić jego losy!

 

Więcej o porozumieniu: