Pod koniec lutego br. MSZ Czech poinformowało o złożeniu do KE skargi przeciwko Polsce w związku z działalnością kopalni Turów. Wczoraj poznaliśmy jej treść. Czesi zarzucają Polsce naruszenie prawa unijnego m.in. poprzez wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla do 2026 r. bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uniemożliwienie Czechom udziału w postępowaniu koncesyjnym.

Ponadto, w ocenie Czechów kopalnia ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne doprowadzając m.in. do zmniejszenia się poziomu wód gruntowych.

Wraz ze skargą Czechy wniosły o zastosowanie środków tymczasowych w postaci natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni. W odpowiedzi Polska wskazała m.in., że uwzględnienie wniosku spowodowałoby „dotkliwe skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej w tym dotyczące ograniczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

Będziemy śledzić tę sprawę bardzo uważnie!

 

📸 Julian Nyča - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57620152