W ubiegły czwartek niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niemiecka ustawa klimatyczna jest częściowo niezgodna z Konstytucją, ponieważ nie określa w wystarczający sposób celów redukcji emisji po 2031 r.

TK stwierdził, że „podstawowe prawa młodych ludzi do humanitarnej przyszłości” są zagrożone, ponieważ obecne regulacje nieodwracalnie przesuwają wysokie obciążenia związane z redukcją emisji celem uzyskania neutralności klimatycznej na okresy po 2030 r. W ocenie Trybunału, wypełnienie celów z Porozumienia Paryskiego możliwe jest tylko przy zastosowaniu krótkoterminowych środków, natomiast obowiązkiem władz jest podjęcie środków zaradczych, tak „aby złagodzić te duże obciążenia”.

„Praktycznie wszystkie swobody są potencjalnie dotknięte tymi przyszłymi zobowiązaniami do redukcji emisji, ponieważ prawie wszystkie obszary ludzkiego życia są nadal związane z emisją gazów cieplarnianych i tym samym będą zagrożone drastycznymi ograniczeniami po 2030 roku” – dodali sędziowie.

Niemiecki minister gospodarki i energii uznał wyrok TK za „duży i znaczący” oraz „epokowy” dla ochrony klimatu i praw młodych ludzi.

Więcej o sprawie: 

Logo IN