kopalnia Turów

TSUE wydał dziś postanowienie zabezpieczające w sprawie opisywanej przez nas skargi Czech przeciwko Polsce dotyczącej działalności kopalni Turów. Decyzja Wiceprezesa Trybunału zobowiązuje Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w tej kopalni.

 

Zachęcamy do zapoznania się z motywami postanowienia TSUE:

Logo IN