W zeszłym roku Sąd Najwyższy Irlandii unieważnił Narodowy Plan Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu, stwierdzając, że w sposób zbyt ogólny opisywał on działania zmierzające do transformacji Irlandii do gospodarki niskoemisyjnej, przystosowanej do zmian klimatycznych i zrównoważonej środowiskowo. W ocenie Sądu, „rozsądny i zainteresowany obserwator nie jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób Irlandia osiągnie założone przez siebie cele redukcyjne na rok 2050”. 

Sąd nie podzielił zarzutu rządu, że polityka klimatyczna jest wyłączną domeną władzy wykonawczej, wskazując, że „to, co kiedyś mogło być polityką, stało się prawem na mocy uchwalenia ustawy o działaniach na rzecz ochrony klimatu i rozwoju niskoemisyjnego z 2015 r.”

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska określa wyrok mianem „przełomowej decyzji”, jest to bowiem jedna z pierwszych spraw na świecie, w której krajowy sąd najwyższy zobowiązał rząd do rewizji krajowej polityki klimatycznej w świetle nałożonych na niego zobowiązań prawnych.

 

Więcej o sprawie: