W ostatnim wydaniu magazynu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (British Polish Chamber of Commerce) „Contact” poświęconemu tzw. zielonej transformacji ukazał się artykuł pt. „Role of courts in adressing climate crisis” autorstwa prawników Kancelarii GESSEL: mec. Mai Frontczak, oraz mec. Łukasza Ostasa.

Opisując wybrane postępowania sądowe z Niemiec, Francji i Australii autorzy prezentują różne podejścia do ochrony klimatu w oparciu o krajowe instrumenty prawne. W artykule zostały również omówione sposoby ujęcia krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w angielskim oraz polskim systemie prawnym, a także najgłośniejsze sprawy klimatyczne wytoczone w obu tych krajach.

Zapraszamy do lektury.

 

Link do artykułu: