Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Prawo własności intelektualnej | Prawo pracy | Prawo farmaceutyczne i medyczne | RODO ochrona danych

Specjalizuje się w prawie pracy, life sciences oraz prawie własności intelektualnej. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych

DSC 2928 772x1158

Języki: en

BIO

Adam dołączył do zespołu GESSEL w 2006 roku. Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace innych zespołów przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy.

Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które swoją tematyką obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych.

Adam zajmuje się także doradztwem z zakresu prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

W 2021 Adam dołączył do grona Partnerów kancelarii GESSEL

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Prawo pracy

 • Opracował ponad 100 kontraktów menedżerskich i umów o pracę z kluczową kadrą
 • Działa w kompleksowym opracowywaniu programów motywacyjnych
 • Doradza w zakresie przejść zakładu pracy i zwolnień grupowych
 • Wdraża regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe
 • Reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy

Wartość intelektualna

 • Reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • Doradza w zakresie skutecznego transferu własności intelektualnej

Ochrona danych osobowych

 • Kieruje wdrożeniami RODO
 • Reprezentuje firmy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prowadzi działania w zakresie reagowania na incydenty RODO

Life sciences

 • Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno firm innowacyjnych jak i generycznych
 • Zna rynek zarówno z perspektywy firm farmaceutycznych jak i podmiotów leczniczych, co ułatwia zrozumienie różnych postaw i oczekiwań
 • Doradza w zakresie reklamy produktów leczniczych
 • Posiada doświadczenie w zakresie terapii eksperymentalnych, off-label, programów lekowych
 • Posiada unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie serializacji/FMD

News
& Insights

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 1...

Case studies
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

30.10.2023

Firma zmusza do urlopu? Sprawdź, czy możesz odmówić

Ważne informacje dla wszystkich pracowników i pracodawców! Adam Kraszewski podkreśla kluczowe aspekty dotyczące urlopu wypoczynkowego z perspektywy Kodeksu pracy. ...

Publikacje
Firma zmusza do urlopu? Sprawdź, czy możesz odmówić

10.08.2023

Prawo do bycia zapomnianym. Historia Mario Costeja González’a

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, C‑131/12...

Video
Prawo do bycia zapomnianym. Historia Mario Costeja González’a
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007)
 • Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
 • Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (2016)
 • Wpisany na listę radców prawnych w 2011 roku

Publikacje naukowe