Adam Kraszewski

Adam Kraszewski

Partner
radca prawny

Prawo pracy, Life Sciences, IP

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej.

Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. . Wspiera prace innych zespołów, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny.

Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych.

Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które tematyką swoją obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych (zwłaszcza z zakresu programów lekowych), w tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

W Kancelarii GESSEL od 2006 roku.

Członkostwo

  • Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (radca prawny od 2011 roku)

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007)
  • Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
  • Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (2016)

Znajomość języków obcych

  • angielski