Adam Kraszewski

Adam Kraszewski

Managing associate
radca prawny

prawo farmaceutyczne, prawo pracy

Specjalizacja:
Prawo farmaceutyczne, prawo pracy oraz prawo własności intelektualnej.

Doświadczenie:
Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace zespołu M&A, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny.

Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych.

Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które tematyką swoją obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych (zwłaszcza z zakresu programów lekowych), w tym z wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

Uczestniczy w pracach zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence w wyżej wskazanych dziedzinach.

W Kancelarii GESSEL od 2006 roku.

Wykształcenie:
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Wpisany na listę radców prawnych w 2011 roku.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje: