Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Prawo własności intelektualnej | Prawo pracy | Prawo farmaceutyczne i medyczne | RODO ochrona danych

Specjalizuje się w prawie pracy, life sciences oraz prawie własności intelektualnej. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych

Języki:

BIO

Adam dołączył do zespołu GESSEL w 2006 roku. Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace innych zespołów przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy.

Udziela porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego, które swoją tematyką obejmują reklamę, pozyskanie praw do produktu i zagadnienia związane z wprowadzaniem produktu do obrotu. Uczestniczył w szeregu projektów refundacyjnych.

Adam zajmuje się także doradztwem z zakresu prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji i prelegentem na licznych konferencjach.

W 2021 Adam dołączył do grona Partnerów kancelarii GESSEL

Doświadczenie

Prawo pracy

 • Opracował ponad 100 kontraktów menedżerskich i umów o pracę z kluczową kadrą
 • Działa w kompleksowym opracowywaniu programów motywacyjnych
 • Doradza w zakresie przejść zakładu pracy i zwolnień grupowych
 • Wdraża regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe
 • Reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy

Wartość intelektualna

 • Reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • Doradza w zakresie skutecznego transferu własności intelektualnej

Ochrona danych osobowych

 • Kieruje wdrożeniami RODO
 • Reprezentuje firmy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prowadzi działania w zakresie reagowania na incydenty RODO

Life sciences

 • Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno firm innowacyjnych jak i generycznych
 • Zna rynek zarówno z perspektywy firm farmaceutycznych jak i podmiotów leczniczych, co ułatwia zrozumienie różnych postaw i oczekiwań
 • Doradza w zakresie reklamy produktów leczniczych
 • Posiada doświadczenie w zakresie terapii eksperymentalnych, off-label, programów lekowych
 • Posiada unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie serializacji/FMD

News
& Insights

10.08.2023

Prawo do bycia zapomnianym. Historia Mario Costeja González’a

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, C‑131/12...

Video
Prawo do bycia zapomnianym. Historia Mario Costeja González’a

31.07.2023

PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

W dniu 29 czerwca 2023 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisała Umowę Ramową dot. transgranicznej pracy zdalnej. Oprócz Polski, sygnatariuszami Umowy Ramow...

Publikacje
PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

18.07.2023

Okres próbny przez pół roku? Uwaga na pułapkę nowych przepisów

Firma i rekrutowany pracownik mogą umówić się, że jeśli ten drugi zachoruje, to jego zatrudnienie na okres próbny wydłuży się o czas chorobowego. Umożliwiła to ostatnia ...

Publikacje
Okres próbny przez pół roku? Uwaga na pułapkę nowych przepisów

30.05.2023

Jak uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego może doprowadzić do Sądu Najwyższego

W filmie usłyszysz historię, z dziedziny Prawa Pracy, która ilustruje jak nadmierny formalizm może prowadzić do bezprawia, co w konsekwencji może pomóc uniknąć odpowiedz...

Video
Jak uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego może doprowadzić do Sądu Najwyższego
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007)
 • Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
 • Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej (2016)
 • Wpisany na listę radców prawnych w 2011 roku

Publikacje naukowe