Adrianna Andruszewska-Ożóg

Associate

Spory finansowe


Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności prowadzonych na rzecz różnego rodzaju podmiotów z rynku finansowego.

Języki:

BIO

Adrianna specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych na rzecz podmiotów finansowych. Jej główny obszar praktyki obejmuje spory dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą, nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z obowiązkami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Doświadczenie zdobywała w spółkach Skarbu Państwa, firmach konsultingowych należących do Wielkiej Czwórki oraz kancelariach prawnych, zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, doradztwem prawno-podatkowym, a także prowadzeniem sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

News
& Insights

28.06.2023

Nieautoryzowana transakcja płatnicza jako skutek cyberataku

Z filmu dowiesz się czym jest phishing; co zrobić, gdy staniemy się ofiarą phishingu; co to jest nieautoryzowana transakcja płatnicza; a także poznasz sposoby jak bronić...

Video
Nieautoryzowana transakcja płatnicza jako skutek cyberataku
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze i prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2016)
  • Studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2018)
  • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie (od 2021)