Aleksandra Głuszek

Senior Associate
Adwokat

Prawo pracy | Procesy sądowe

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych z zakresu prawa pracy.

Języki:

BIO

Aleksandra dołączyła do zespołu GESSEL w 2020 roku. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Zajmuje się doradztwem prawnym we wszelkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników i ustaniem zatrudnienia, wspiera pracodawców przy opracowywaniu i wdrażaniu wewnątrzzakładowych źródprawa pracy (regulaminy, polityki, układy zbiorowe).

Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, obejmujących m.in. spory dot. odszkodowania, przywrócenia do pracy, nadgodzin, jak również spraw o podłożu mobbingowym. Wspiera klientów w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w taki sposób, aby minimalizować ryzyko późniejszego sporu sądowego.  

News
& Insights

31.07.2023

PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

W dniu 29 czerwca 2023 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisała Umowę Ramową dot. transgranicznej pracy zdalnej. Oprócz Polski, sygnatariuszami Umowy Ramow...

Publikacje
PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

07.02.2023

Przewodnik dla pracodawców: praca zdalna i kontrola trzeźwości

W wielu obszarach prawa, na zgłaszane postulaty zmian, słyszymy „nie da się bo …”. Taka też sytuacja miała miejsce w zakresie uregulowania kontroli trzeźwości i pracy zd...

Publikacje
Przewodnik dla pracodawców: praca zdalna i kontrola trzeźwości

22.02.2022

Reprezentowaliśmy Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Prawnicy Kancelarii GESSEL z sukcesem reprezentowali Pana Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i wydawcy jego książki...

Case studies
Reprezentowaliśmy Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych

16.08.2021

Wspieraliśmy fundusz Accession Capital Partners w inwestycji w grupę Inplus-Cenatorium

Wspieraliśmy fundusz Accession Capital Partners w inwestycji w grupę Inplus-Cenatorium Fundusz zarządzany przez Accession Capital Partners dokonał inwestycji w mniejszo...

Case studies
Wspieraliśmy fundusz Accession Capital Partners w inwestycji w grupę Inplus-Cenatorium
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2018w ramach programu Erasmus+ część studiów odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo
  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w 2022 roku wpisana na listę adwokatów)

Nagrody