Aleksandra Głuszek

Aleksandra Głuszek

Prawnik

Prawo pracy, postępowania sądowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie pracypostępowaniach sądowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkiej kancelarii adwokackiej, w ramach której była odpowiedzialna przede wszystkim za prowadzenie postępowań sądowych, głownie w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. mobbing, przywrócenie do pracy, odszkodowanie związane z ustaniem stosunku pracy).

W toku studiów odbywała praktyki w organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka oraz w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie studiów zaangażowana była w działalność Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, w ramach którego organizowała konferencje naukowe, spotkania z autorytetami prawniczymi, zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów popularyzujące wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

W Kancelarii GESSEL od 2020 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • w ramach programu Erasmus+ część studiów odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo
  •  Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi (w 2019 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich)

Znajomość języków obcych

  • angielski

cenatorium   Skyrise.Tech_Etterplan Oyj

Nagrody i wyróżnienia

  • Wraz z drużyną zdobywczyni III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w Konstytucyjnym Konkursie Sądowym typu moot court organizowanym przez Stowarzyszenie imienia Profesora Zbigniewa Hołdy, laureatka nagrody za najlepsze pismo w lidze studenckiej.