Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Procesy sądowe | Projekty specjalne / risk & support

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych, zwłaszcza z elementami międzynarodowymi. Doradza klientom na wszystkich etapach sporu, dążąc do znalezienia najlepszego dla nich rozwiązania.

GAB 5248r 772x1158

Języki: en de

BIO

Anna specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych, zwłaszcza z elementami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Istotne miejsce w jej praktyce zajmują spory korporacyjne – zapewnia kompleksową obsługę spółek, wspólników i akcjonariuszy zarówno w zakresie profilatyki, jak i rozwiązywania tego typu sporów. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych, wynikające m.in. z wieloletniej obsługi podmiotów z sektora IT, bankowego i fintech, budowlanego oraz automotive. Reprezentuje także klientów w postępowaniach post-arbitrażowych, dotyczących skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych, a także wniosków o uznanie i stwierdzenie ich wykonalności.

Wspiera klientów na wszystkich etapach sporu, od momentu jego powstania, poprzez opracowanie i wdrożenie strategii rozwiązania sporu na drodze polubownej lub sądowej, aż po zakończenie sporu i egzekucję praw klienta. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w dziesiątkach prowadzonych postępowań sądowych i projektów multidyscyplinarnych, dążąc do znalezienia rozwiązania najlepszego dla klienta – zapewniającego realizację jego praw i zabezpieczenie jego interesów.

W GESSEL od 2015 r.

Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w dziesiątkach prowadzonych postępowań sądowych i projektów multidyscyplinarnych, dążąc do znalezienia rozwiązania najlepszego dla klienta w ramach danego sporu – zapewniającego realizację jego praw i zabezpieczenie jego interesów.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Spory korporacyjne

 • Reprezentowała spółkę z branży IT w wieloaspektowym sporze z jednym ze wspólników, obejmującym m.in. postępowanie o wyłączenie wspólnika ze spółki, postępowanie o rozwiązanie spółki oraz dziesiątki postępowań o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników spółki
 • Reprezentowała spółkę z branży IT w wieloaspektowym sporze z byłym Członkiem Zarządu, obejmującym m.in. postępowanie o zapłatę odszkodowania w zw. z podjęciem działań na szkodę spółki oraz postępowanie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu kontraktu menadżerskiego
 • Reprezentowała spółkę z branży IT w sporze z jednym ze wspólników dotyczącym zapłaty odszkodowania w zw. ze złamaniem zakazu konkurencji wobec spółki

Spory dot. sektora IT

 • Reprezentowała spółkę z branży IT jako wykonawcę w sporze z zamawiającym publicznym, dotyczącym wdrożenia innowacyjnego projektu informatycznego, o łącznej wartości roszczeń stron ponad 350 mln zł
 • Reprezentowała spółkę publiczną z branży IT jako głównego wykonawcę w sporze z amerykańskim podwykonawcą dotyczącym tzw. projektu e-Podatki, tj. projektu informatyzacji polskiej administracji podatkowej, o łącznej wartości roszczeń stron ponad 60 mln zł (https://legalbusiness.pl/kancelaria-gessel-doradzala-sygnity-przy-ugodzie-w-sporze-o-projekt-e-podatki/)
 • Reprezentowała spółkę z branży IT w sporze z byłym współpracownikiem spółki dotyczącym zapłaty tzw. wynagrodzenia za sukces w związku z realizacją projektu informatycznego w kwocie blisko 4 mln zł

Spory dot. sektora bankowego i fintech

 • Reprezentowała bank jako depozytariusza w sporze z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, związanym z zawarciem umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
 • Prowadziła obsługę krajowej instytucji płatniczej, obejmującą m.in. reprezentację w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF oraz postępowań sądowych dotyczących sporów z bankami
 • Reprezentowała spółkę z branży fintech, a także Prezesa Zarządu tej spółki, w postępowaniu karnym dotyczącym prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia

Spory dot. sektora budowlanego i nieruchomościowego

 • Reprezentowała inwestora – dewelopera – w sporach o przejęcie za wynagrodzeniem wybudowanej przez inwestora sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
 • Reprezentowała spółkę z branży budowlanej w sporze z zamawiającym publicznym, powstałym na tle umowy o roboty budowlane
 • Reprezentowała spółkę publiczną z branży produkcyjnej jako w sporze z wynajmującym, powstałym na tle umowy najmu pomieszczeń, w których prowadzona była działalność spółki

Inne spory gospodarcze

 • Reprezentowała spółkę z branży automotive w postępowaniu o zapłatę należności objętej wekslem
 • Reprezentowała różne podmioty w postępowaniach post-arbitrażowych, dotyczących skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych, a także wniosków o uznanie i stwierdzenie ich wykonalności

News
& Insights

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

01.03.2021

Awanse w kancelarii GESSEL!

Z radością informujemy, że z początkiem 2022 roku Michał Bochowicz, partner w Kancelarii GESSEL od 2021 roku, został promowany na equity partnera Spółki, a do grona part...

Aktualności
Awanse w kancelarii GESSEL!

18.02.2021

Kancelaria GESSEL doradzała Sygnity S.A. przy zawarciu ugody z Fast Enterprises

Dział procesowy Kancelarii GESSEL doradzał Sygnity S.A. w sporze z amerykańskim potentatem technologicznym – Fast Enterprises, LLC, dotyczącym rozliczeń w ramach realizo...

Case studies
Kancelaria GESSEL doradzała Sygnity S.A. przy zawarciu ugody z Fast Enterprises

18.02.2021

Doradzaliśmy Sygnity S.A. przy zawarciu ugody z Fast Enterprise

Dział procesowy Kancelarii GESSEL doradzał Sygnity S.A. w sporze z amerykańskim potentatem technologicznym – Fast Enterprises, LLC, dotyczącym rozliczeń w ramach realizo...

Case studies
Doradzaliśmy Sygnity S.A. przy zawarciu ugody z Fast Enterprise
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy

 

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2012)
 • Studia podyplomowe LL.M. na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (2014)
 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2018)
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the Catholic University of America w Waszyngtonie (2011)
 • Szkoła Prawa Niemieckiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu i w Moguncji (2012)

Nagrody