Anna Ziewalicz

Anna Ziewalicz

Managing associate
adwokat, LL.M.

Postępowania sądowe i arbitraż

Doświadczenie

Specjalizuje się w postępowaniach sądowycharbitrażowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych, m.in. sporów korporacyjnych, budowlanych, finansowych, M&A, a także dotyczących projektów informatycznych i nowych technologii. Zajmuje się postępowaniami spornymi posiadającymi element międzynarodowy, w tym dotyczącymi wykonywania zagranicznych orzeczeń w Polsce. Ma także doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych, np. poprzez publikacje w prasie. Doradza klientom na wszystkich etapach sporu, od przedsądowych prób rozwiązania sporu po postępowanie egzekucyjne.

Absolwentka studiów L.L.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią GESSEL zdobywała doświadczenie w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, w zespołach sporów sądowych i arbitrażu, a także bankowości i finansów. 

W kancelarii GESSEL od 2015 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2012)
  • Szkoła Prawa Amerykańskiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z the Catholic University of America w Waszyngtonie (2011)
  • Szkoła Prawa Niemieckiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu i w Moguncji (2012)
  • studia podyplomowe LL.M. na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu (2014)
  • wpisana na listę adwokatów w 2017 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki

Nagrody i wyróżnienia

  • laureatka konkursu Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego
  • członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdobywającej wyróżnienia w międzynarodowym konkursie arbitrażowym typu moot court
  • stypendystka DAAD