Barbara Tomczyk

Barbara Tomczyk

Starszy prawnik
adwokat

Arbitraż i postępowania sądowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w arbitrażu i postępowaniach sądowych, w szczególności sporach z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczących transakcji M&A i międzynarodowej sprzedaży towarów oraz w sporach budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych. W 2020 roku jej drużyna zajęła III miejsce w VIII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.

Jest członkiem zespołu procesowo-arbitrażowego Kancelarii GESSEL oraz uczestniczy w pracach Zielonego Teamu GESSEL.

Uczestniczyła w III edycji Programu Mentorskiego Kancelarii GESSEL (2018).

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
  • w ramach programu Erasmus+ studiowała na Uniwersytecie w Bergen
  • wpisana na listę adwokatów w 2021 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski

alians nets i przelewy   cvi krosno glass