Barbara Tomczyk

Senior Associate
Adwokat

Arbitraż | Procesy sądowe

Specjalizuje się w arbitrażu i postępowaniach sądowych, w szczególności sporach z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczących transakcji M&A i międzynarodowej sprzedaży towarów

24. Barbara Tomczyk 772x1158

Języki: en

BIO

Barbara dołączyła do GESSEL w 2018 roku. Jest członkiem zespołu arbitrażowego.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności wynikające z transakcji M&A spory dotyczące roszczeń z tytułu naruszenia złożonych oświadczeń i zapewnień oraz finalnego rozliczenia ceny, spory dotyczące umów handlowych a także spory korporacyjne.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań postarbitrażowych dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności, a także uchylenia wyroków sądów polubownych. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego polskich i międzynarodowych trybunałów arbitrażowych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Postępowania arbitrażowe

 • Reprezentowała spółkę z sektora IT w sporze z transakcji M&A przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn)
 • reprezentowała klienta w sporze dotyczącym roszczenia o zapłatę odszkodowania za straty poniesione na skutek dostarczenia wadliwej instalacji przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Haga)
 • reprezentowała klienta w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych z tytułu złożenia niezgodnych ze stanem rzeczywistym oświadczeń i zapewnień w umowie inwestycyjnej przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • reprezentowała spółkę węgierską w sporze dotyczącym wykonania umowy o roboty budowlane przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (Warszawa)
 • reprezentowała luksemburską spółkę inwestycyjną w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych wynikających z umowy menedżerskiej przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan (Warszawa)
 • reprezentowała polski podmiot w sporze ze spółką amerykańską i jej wspólnikami dotyczącym nieprawidłowego wykonania umowy przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa)

Postępowania postarbitrażowe

 • Reprezentowała spółkę rumuńską w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Rumunii
 • Reprezentowała klienta w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności i w postępowaniu o uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Postępowania sądowe

 • Reprezentowała akcjonariusza mniejszościowego w postępowaniu o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki
 • Reprezentowała wspólnika mniejszościowego w postępowaniu o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki
 • Reprezentowała klienta w postępowaniu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na konflikt pomiędzy wspólnikami i członkami zarządu

News
& Insights

23.03.2023

Arbitraż 3.0 | Co to jest sąd arbitrażowy?

Co to jest sąd arbitrażowy, gdzie znajdują się największe sądy arbitrażowe oraz jakie korzyści dla stron płyną z zaangażowania stałego sądu arbitrażowego? Odpowiedzi udz...

Video
Arbitraż 3.0 | Co to jest sąd arbitrażowy?

11.01.2023

Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

Wraz z Rzeczpospolitą zapraszamy 31 stycznia 2023 r. na szkolenie online kierowane do przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i chcących poznać tajniki zawiera...

Aktualności
Szkolenie „Realizowanie umów w obrocie międzynarodowym”

09.11.2022

International Arbitration Comparative Guide

Joanna Kisielińska-Garncarek, Maja Frontczak oraz Barbara Tomczyk podzieliły się swoją wiedzą na temat polskiego prawa arbitrażowego, biorąc udział w tworzeniu przewodni...

Publikacje
International Arbitration Comparative Guide

02.08.2019

Alians strategiczny pomiędzy Nets a Przelewy24 z naszym udziałem

Kancelaria GESSEL miała przyjemność doradzać przy jednej z ważniejszych w ostatnim czasie transakcji na rynku, nawiązaniu aliansu strategicznego pomiędzy Nets, liderem r...

Case studies
Alians strategiczny pomiędzy Nets a Przelewy24 z naszym udziałem
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2021)
 • Szkolenie International Chamber of Commerce dot. Reguł Incoterms® 2020 (2022)
 • Advocacy Training Workshop organizowane przez Fundację Institute of Advanced Legal Skills (2019)

Publikacje naukowe