Barbara Tomczyk

Barbara Tomczyk

Prawnik

Arbitraż i postępowania sądowe

Specjalizacja:

Arbitraż i postępowania sądowe. Jej praktyka obejmuje spory z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczące transakcji M&A oraz spory budowlane.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich kancelariach prawnych, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców oraz doradztwem prawnym w zakresie prawa gospodarczego, w tym głównie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.

W kancelarii GESSEL od 2018 roku. Uczestniczka III edycji Programu Mentorskiego Kancelarii GESSEL.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ studiowała na Uniwersytecie w Bergen. Od stycznia 2018 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski.

Przykładowe transakcje: