Barbara Załęcka

Barbara Załęcka

Starszy prawnik,
radca prawny,
rzecznik patentowy

PRAWNO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, zdobyte w kancelariach prawnych oraz jako wiodący prawnik w zakresie digital i nowych technologii w międzynarodowym koncernie medialnym. Znając realia rynkowe branży IT i entertainment, w swojej pracy kładzie szczególny nacisk na tworzenie optymalnych dla klienta, praktycznych rozwiązań prawnych.

Doradzała przy licznych projektach technologicznych (wdrożenia IT, rozwiązania dla e-commerce, usługi chmurowe), w tym w zakresie analityki danych (AI, big data, text & data mining, pomiary behawioralne w serwisach online) oraz reklamy programatycznej.

Pasjonuje się i wspiera przedsiębiorców z sektora blockchain. Popularyzuje wiedzę o technologiach Web3.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prelegent podczas krajowych oraz międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie praw w Internecie.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo.
  • Szkoła Główna Handlowa, Studia Menedżerskie.

Znajomość języków obcych:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Szwedzki
  • Hiszpański