dr Bartłomiej Woźniak

dr Bartłomiej Woźniak

Managing associate
adwokat

Fuzje i przejęcia

Doświadczenie

Specjalizuje się w fuzjach i przejęciachbankowości i finansach, prawie spółek i prawie handlowym.

W Kancelarii GESSEL od 2014 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywał w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Uczestniczył w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinice Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadził również zajęcia dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradzał w ramach transakcji typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Uczestniczył w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcjach z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom harmonizacji prawa prywatnego.

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
 • studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej (2013)
 • Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem Floryda
 • w 2019 roku obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską pt. „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”
 • wpisany na listę adwokatów w 2017 roku

Znajomość języków obcych

 • angielski

 

Anwim_The Fuel Company Holding  Avallon_MPS  Avallon_EBS

Skyrise.Tech_Etterplan Oyj   Buglo_Resource Partners   PBKM_Czechy i Słowacja

Anwim_zwiększenie zaangażowania   Black Forest_Corab   Awim_eMila

Akomex   Danwood   3S_EI

Jantoń_Platinum Wines   Anwim_MOYA   EI_Harper Hygienics

Avallon_EBS   Avallon_Velvet Care   PBKM_Biocell

PBKM_Stemlab

 

 • Rozprawa doktorska: Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej (09.2019)
 • współautor: Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz (08.2018)
 • autor: Instrument opcjonalny – harmonizacja poprzez dekodyfikację [w:] F. Longchamps de Berier (red.) Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, Warszawa 2017, s. 191 – 216
 • współautor: Umorzenie akcji własnych nabytych w wyniku połączenia odwrotnego, [w:] Forum Prawnicze 2015, nr 6
 • autor: Czy Europa potrzebuje wspólnego prawa zabezpieczeń rzeczowych?, [w:] Forum Prawnicze 2015, nr 2
 • autor: Przesłanki historyczne ujednolicania prawa własności w Unii Europejskiej, [w:] Studia Iuridica, Tom 59, Warszawa 2014
 • autor: W kierunku europejskiego prawa rzeczowego. Recenzja książki Eveline Ramaekers European Union Property Law. From Fragments to a System, [w:] Forum Prawnicze 2013, nr 5
 • autor: Law and finance – droga na skróty w badaniu rozwoju rynku kapitałowego, [w:] Zeszyty Cywilistyczne „Lege Artis, Tom V, Warszawa 2013
 • autor: Recenzja Piotr Niczyporuk „Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, [w:] Palestra 1-2, Warszawa 2010

legal500_leading-lawyer