Dr Bartłomiej Woźniak

Dr Bartłomiej Woźniak

Starszy prawnik
adwokat

Fuzje i przejęcia

Specjalizacja:
Fuzje i przejęciabankowość i finanse, prawo spółek i prawo handlowe.

Doświadczenie:
W Kancelarii GESSEL od 2014 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywał w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Uczestniczył w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Klinice Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadził również zajęcia dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradzał w ramach transakcji typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Uczestniczył w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcjach z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość (2013). Ukończył z trzecim wynikiem Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem Floryda.

W 2017 roku zdał egzamin zawodowy i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

W 2019 roku obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską pt. „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”.

Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych m.in. zagadnieniom harmonizacji prawa prywatnego.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje: