Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
radca prawny

Prawo konkurencji

Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań związanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przez 3 lata jako Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Warszawie, gdzie prowadziła wszelkie sprawy związane z ochroną konkurencji oraz brała udział w pracach związanych z dostosowaniem polskiego prawa konkurencji do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej (członek polskiej delegacji rządowej na screeningach w Brukseli, wizyty w organach antymonopolowych w Holandii i Grecji).

Po odejściu z Urzędu pracowała przez 1 rok jako dyrektor działu prawnego w spółce UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o., a następnie w latach 2001-2014 w Kancelarii GESSEL, kierując praktyką ochrony konkurencji.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wróciła w 2014 roku, pełniąc przez kolejne 3 lata funkcję Wiceprezesa Urzędu kierującego pracami 3 Departamentów – Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. egzekucja polskiego i unijnego prawa konkurencji, a także prezentowanie stanowiska Urzędu przed innymi organami państwowymi w Polsce (m.in. sejm, senat) i Brukseli (m.in. udział w pracach ECN). Z jej inicjatywy przygotowano m.in. 2 publikacje, nagrodzone przez Bank Światowy i Międzynarodową Sieć Konkurencji (ICN) w konkursie na najlepszy projekt edukacyjno – informacyjny z dziedziny prawa konkurencji: w 2016 roku honorowe wyróżnienie dla poradnika dotyczącego usług pogrzebowych oraz w 2017 roku I nagroda dla poradnika dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w latach 2015-2017 pod jej kierownictwem uaktualniono szereg Wytycznych i Wyjaśnień stosowanych przez Urząd, a także przygotowano instrukcję mającą na celu usprawnienie procedury ochrony przez przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego danych wrażliwych.

Jako ekspert z dziedziny prawa konkurencji jest autorem publikacji prasowych (które ukazują się m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu www.prawo.pl) oraz prelegentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń.

W latach, kiedy pracowała w kancelarii GESSEL, była wielokrotnie rekomendowana jako wiodący prawnik (highly recommended) w dziedzinie prawa antymonopolowego przez Practical Law Company w Global Counsel 3000 oraz przez Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business. W 2020 i 2021 roku Bernadeta Kasztelan-Świetlik otrzymała rekomendację w rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii prawo konkurencji i prawo antymonopolowe (wcześniej była wyróżniona m.in. w 2009 roku). 

W 2020 roku, zakładka poświęcona koronawirusowi i Tarczom Antykryzysowym COVID-19, która powstała dzięki zaangażowaniu zespołu kierowanego przez Bernadetę Kasztelan-Świetlik, otrzymała wyróżnienie w 18. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w kategorii: strony www poświęcone doradztwu prawnemu podczas epidemii

Wyróżnienie

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikacja sędziowska w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, po zakończeniu której zdała egzamin sędziowski i radcowski.

Staże szkoleniowe z zakresu ochrony konkurencji: Bundeskartellamt, Berlin (1993), Office of Fair Trading, Monopolies and Mergers Commission, Londyn i Birmingham (1995), Federal Trade Commission, Antitrust Division of Department of Justice, USA (1997).

Włada językiem angielskim.

Rekomendowana Rekomendowana

Opinie Klientów:

bn     bnn