Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, z bogatym doświadczeniem zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Przez 13 lat pracowała w UOKiK, ostatnio w latach 2014-2017 jako Wiceprezes UOKiK kierujący pracami 3 Departamentów: Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. W wolnych chwilach reżyseruje i gra w spektaklach amatorskich, czyta, zajmuje się ogrodnictwem, gra na fortepianie.

Języki:

BIO

Bernadeta po krótkim okresie orzekania jako asesor sądowy, zainteresowała się prawem konkurencji. Po odejściu z UOKiK pracowała m.in. przez rok jako dyrektor działu prawnego w UPC, a następnie dołączyła do Kancelarii GESSEL.

W 2014 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa UOKiK, odpowiedzialnego za pion ochrony konkurencji (koncentracje, nielegalne porozumienia, przeszukania, nadużywanie pozycji dominującej). Propagowała programy compliance, pod jej kierownictwem przygotowano m.in. dwa poradniki nagrodzone w 2016 i 2017 r. przez Międzynarodową Sieć Konkurencji (ICN) i Bank Światowy w konkursie na najlepszy projekt edukacyjno-informacyjny z dziedziny prawa konkurencji (dla rynku usług pogrzebowych i rynku usług wodno-kanalizacyjnych).

W 2017 r. wróciła do GESSEL na stanowisko partnera kierującego działem konkurencji i prawa konsumenckiego. Doradza i reprezentuje klientów we wszelkich sprawach dotyczących koncentracji, zawierania porozumień, nadużywania pozycji dominującej, ochrony konsumentów, wykorzystywania przewagi kontraktowej, zatorów płatniczych.

Doświadczenie

Prawo konkurencji

 • Weryfikuje konieczność notyfikacji zamiaru koncentracji zarówno przed polskimi, jak i zagranicznym organami ochrony konkurencji
 • Przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji (opis rynku, szacowanie udziałów rynkowych)
 • Reprezentuje przedsiębiorców przed organami ochrony konkurencji w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji
 • Doradza w wypełnianiu ankiet dotyczących badania stanu koncentracji na rynkach relewantnych
 • Reprezentuje Klientów we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz sądowych postępowaniach odwoławczych
 • Przygotowuje zawiadomienia do UOKiK w sprawie naruszenia prawa konkurencji, w tym także wniosków leniency
 • Przeprowadza audyty prawne (pod kątem zgodności z prawem konkurencji oraz ustawą o przewadze kontraktowej)
 • Wdraża programy compliance
 • Prowadzi szkolenia / webinary z zakresu prawa konkurencji (np. umów dystrybucyjnych, franczyzowych)

Prawo konsumenckie

 • Przeprowadza audyty prawne (m.in. ogólne warunki umów, regulaminy, procedury)
 • Reprezentuje Klientów we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz sądowych postępowaniach odwoławczych
 • Wdraża programy compliance
 • Prowadzi szkolenia / webinary z zakresu prawa konsumenckiego (regulaminy, OWU)
 • Prowadzi doradztwo z zakresu e-commerce (m.in. wsparcie przy wdrażaniu Dyrektywy OMNIBUS)

News
& Insights

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności takich działań. Brzmi t...

Publikacje
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

12.07.2023

Transakcje M&A – nowe obowiązki dla przedsiębiorców korzystających z subsydiów zagranicznych

Od 12 lipca 2023 r. zacznie częściowo obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagraniczn...

Publikacje
Transakcje M&A – nowe obowiązki dla przedsiębiorców korzystających z subsydiów zagranicznych

12.07.2023

Dlaczego warto mieć choć podstawową wiedzę z zakresu OKiK? Prawo Konkurencji

Jakie czynności wobec przedsiębiorstw prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, czego one dotyczą, na czym polegają i jakie niosą konsekwencje dla przedsiębiorców...

Video
Dlaczego warto mieć choć podstawową wiedzę z zakresu OKiK? Prawo Konkurencji

28.06.2023

Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.

Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SA...

Case studies
Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aplikacja sędziowska (Sąd Okręgowy w Poznaniu); zdane egzaminy – sędziowski i radcowski
 • Staże i wizyty studyjne w organach ochrony konkurencji (m.in. Bundeskartellamt, Federal Trade Commission)
 • W latach 2003-2014 wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie prawa konkurencji przez Practical Law Company w Global Counsel 3000, Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business
 • W 2020 i 2021 r. rekomendacje w rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w  kategorii prawa konkurencji i prawa antymonopolowe
 • W 2020 roku, zakładka poświęcona koronawirusowi i Tarczom Antykryzysowym COVID-19, przygotowywana przez zespół kierowany przez Bernadetę, została wyróżniona w 18. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w kategorii: „Strony www poświęcone doradztwu prawnemu podczas epidemii
 • Prelegentka licznych konferencji, warsztatów i szkoleń
 • W 2023 roku została wyróżniona w prestiżowym rankingu Legal 500

Publikacje naukowe