Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, z bogatym doświadczeniem zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Przez 13 lat pracowała w UOKiK, ostatnio w latach 2014-2017 jako Wiceprezes UOKiK kierujący pracami 3 Departamentów: Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. W wolnych chwilach reżyseruje i gra w spektaklach amatorskich, czyta, zajmuje się ogrodnictwem, gra na fortepianie.

14. Bernadeta Kasztelan Swietlik 772x1158

Języki: en

BIO

Bernadeta po krótkim okresie orzekania jako asesor sądowy, zainteresowała się prawem konkurencji. Po odejściu z UOKiK pracowała m.in. przez rok jako dyrektor działu prawnego w UPC, a następnie dołączyła do Kancelarii GESSEL.

W 2014 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa UOKiK, odpowiedzialnego za pion ochrony konkurencji (koncentracje, nielegalne porozumienia, przeszukania, nadużywanie pozycji dominującej). Propagowała programy compliance, pod jej kierownictwem przygotowano m.in. dwa poradniki nagrodzone w 2016 i 2017 r. przez Międzynarodową Sieć Konkurencji (ICN) i Bank Światowy w konkursie na najlepszy projekt edukacyjno-informacyjny z dziedziny prawa konkurencji (dla rynku usług pogrzebowych i rynku usług wodno-kanalizacyjnych).

W 2017 r. wróciła do GESSEL na stanowisko partnera kierującego działem konkurencji i prawa konsumenckiego. Doradza i reprezentuje klientów we wszelkich sprawach dotyczących koncentracji, zawierania porozumień, nadużywania pozycji dominującej, ochrony konsumentów, wykorzystywania przewagi kontraktowej, zatorów płatniczych.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Prawo konkurencji

 • Weryfikuje konieczność notyfikacji zamiaru koncentracji zarówno przed polskimi, jak i zagranicznym organami ochrony konkurencji
 • Przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji (opis rynku, szacowanie udziałów rynkowych)
 • Reprezentuje przedsiębiorców przed organami ochrony konkurencji w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji
 • Doradza w wypełnianiu ankiet dotyczących badania stanu koncentracji na rynkach relewantnych
 • Reprezentuje Klientów we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz sądowych postępowaniach odwoławczych
 • Przygotowuje zawiadomienia do UOKiK w sprawie naruszenia prawa konkurencji, w tym także wniosków leniency
 • Przeprowadza audyty prawne (pod kątem zgodności z prawem konkurencji oraz ustawą o przewadze kontraktowej)
 • Wdraża programy compliance
 • Prowadzi szkolenia / webinary z zakresu prawa konkurencji (np. umów dystrybucyjnych, franczyzowych)

Prawo konsumenckie

 • Przeprowadza audyty prawne (m.in. ogólne warunki umów, regulaminy, procedury)
 • Reprezentuje Klientów we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz sądowych postępowaniach odwoławczych
 • Wdraża programy compliance
 • Prowadzi szkolenia / webinary z zakresu prawa konsumenckiego (regulaminy, OWU)
 • Prowadzi doradztwo z zakresu e-commerce (m.in. wsparcie przy wdrażaniu Dyrektywy OMNIBUS)

News
& Insights

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

07.03.2024

Prezes UOKiK wydał kolejną zgodę na koncentrację naszego wieloletniego klienta ANWIM S.A

4 marca 2024 r. Prezes UOKiK wydał kolejną zgodę na koncentrację naszego wieloletniego klienta ANWIM S.A – tym razem transakcja polegała na nabyciu kilkunastu stacji nal...

Case studies
Prezes UOKiK wydał kolejną zgodę na koncentrację naszego wieloletniego klienta ANWIM S.A

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

16.02.2024

Doradzaliśmy ANWIM S.A.

W dniu 15 lutego 2024 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na nabycie przez naszego wieloletniego klienta – ANWIM S.A. - części firmy Elbah II (właściciel stacji paliw). Przedmi...

Case studies
Doradzaliśmy ANWIM S.A.
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aplikacja sędziowska (Sąd Okręgowy w Poznaniu); zdane egzaminy – sędziowski i radcowski
 • Staże i wizyty studyjne w organach ochrony konkurencji (m.in. Bundeskartellamt, Federal Trade Commission)
 • W latach 2003-2014 wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie prawa konkurencji przez Practical Law Company w Global Counsel 3000, Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business
 • W 2020 i 2021 r. rekomendacje w rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w  kategorii prawa konkurencji i prawa antymonopolowe
 • W 2020 roku, zakładka poświęcona koronawirusowi i Tarczom Antykryzysowym COVID-19, przygotowywana przez zespół kierowany przez Bernadetę, została wyróżniona w 18. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w kategorii: „Strony www poświęcone doradztwu prawnemu podczas epidemii
 • Prelegentka licznych konferencji, warsztatów i szkoleń
 • W 2023 roku została wyróżniona w prestiżowym rankingu Legal 500

Nagrody

Publikacje naukowe