Daniel Szemetyłło

Daniel Szemetyłło

Starszy prawnik
adwokat

Postępowania sądowe

Specjalizacja:

Postępowania sądowe.

Doświadczenie:

Przez ostatnie kilka lat zdobywał doświadczenie w butikowych kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym firmy budowlanej. Daniel specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie wekslowym oraz prawie spółek. Posiada także doświadczenie w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wykształcenie:

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). 

Znajomość języków obcych:

Francuski (biegle), angielski (zaawansowany).