Daria Golus

Daria Golus

Starszy prawnik
adwokat

prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii, dane osobowe

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochronie dóbr osobistych oraz danych osobowych.

Reprezentuje interesy Klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz karnymi. Prowadzi sprawy związane z rejestracją oraz unieważnianiem praw własności przemysłowej, reprezentując Klientów zarówno przez Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzeniu i negocjowaniu umów z zakresu własności intelektualnej oraz danych osobowych. Wspiera dział M&A przy projektach due dilligence w zakresie własności intelektualnej oraz danych osobowych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach międzynarodowych oraz w renomowanych kancelariach polskich.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (2016)
  • Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Prawo (2015)
  • Letnia Szkoła Prawa Elsa, Prawo mediów, Triest, Włochy (2016)
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej – studia podyplomowe, (2017)
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – studia podyplomowe, (2018)
  • Okręgowa Rada Adwokacka, aplikacja adwokacka (2020)
  • Członkini Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • niemiecki

Nagrody i wyróżnienia

  • Reprezentantka Uniwersytetu Warszawskiego w ogólnokrajowym konkursie z prawa własności intelektualnej – IP Challenge 2016 (III miejsce)